Albertas Perminas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

PERMINAS ALBERTAS (g. 1914-08-28 Čekų k. - žuvo 1947-11-08 Mantvilių k, Varėnos valsč.), Lietuvos kariuomenės karys savanoris, partizanas (slap. Jūrininkas).

Su tėvais persikėlęs į Alytų baigė gimnaziją, vėliau Alytaus mokytojų seminariją. 1944-10 - 1945-05 mokytojavo pradinėje mokykloje Alytuje, ruošėsi stoti į Vilniaus konservatoriją. 1945-04-25 kartu su seminarijos mokytoju Adolfu Ramanausku išėjo partizanauti, paskirtas Dzūkų grupės štabo sektretoriumi, vėliau Merkio rinktinės aprūpinimo viršininku. Grupę prijungus prie Merkio rinktinės 1 bataliono paskirtas jo vadu, kartu buvo Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko (slap. Vanagas) pavaduotoju. Antrose Varčios kautynėse sunkiai sužeistas. 1945-11-19 dalyvavo Dzūkų grupės Šarūno rinktinės vadų pasitarime, 12-15 - užimant Merkinės miestelį. Žuvus kūnas buvo niekintas Merkinėje, palaidojimo vieta iki šiol nežinoma.

2000-10-11 priupažintas kariu savanoriu ir 2000-11-02 suteiktas kapitno laipsnis (po mirties).

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 m. - Vilnius, 2006. - T. 6. - P. 84.