Adomas Silkauskis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

SILKAUSKIS ADOMAS (g. apie 1825 m.), knygnešys.

Gyveno Dagių k. Pirmoji dokumentuose užrašyta krata, padaryta 1869-09-11. Ar buvo surasta lietuviškos spaudos, nerašoma. 1895-04-20 žandarų puskarininkis ir policininkas, gavę skundą, kratė A.Silkauskio. Jis pareiškė jokių knygų neturįs ir tik vienas esąs namuose. Bet per kratą žandarai surado ištisą valstiečio bibliotekėlę: 26 pavadinimų lietuviškų ir 20 pavadinimų 53 lenkiškų knygų. Netrukus pastebėjo, kad iš kamino rūksta dūmai, išlaužę duris iš krosnies ištraukė kelis nespėjusius sudegti „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgos" numerius. Juos mėgino sudeginti brolio Juozo sūnus Kazimieras, kuris kartu su tėvu Juozu gyveno pas A.Silkauskį. Surado dar 2 knygeles „Maskolių nedorybės Kražiuose". Buvo užvesta byla. A.Silkauskis teigė esąs neraštingas ir su šiomis knygomis nesusijęs. Apkaltinti ir nubausti brolis Juozas Silkauskis ir brolio sūnus Kazimieras Silkauskis.

Šaltiniai

  • Biržiška V. Vyskupo M. Valančiaus bylos // Mūsų senovė. – 1921. - Kn. 1. - P. 18.
  • Misius K. Draudžiamoji lietuvių spauda Sedos apylinkėse // Seda. – Vilnius, 1997.