Žemalės biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Žemalės biblioteka

Zemales biblioteka.MKE.2007-08-10.jpg

Seniūnija: Šerkšnėnų seniūnija
Adresas: Žemalė, Žemalės p-tas, LT-89416
Telefono Nr.: 8-443-41430
Vadovė: Rita Stonienė (nuo 1989 m.)
Dokumentų fondas: 7255 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 198 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1949 m.

ŽEMALĖS BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Įsikūrusi pastate kartu su kultūros namais, užima du nedidelius kambarius: viename knygų fondas, kitrame - skaitytojų aptarnavimas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

Biblioteka įkurta 1949 m. špitolėje (tame pačiame pastate buvo įkurtas ir ryšių skyrius). Pastatas buvo labai apleistas, todėl kolūkis jį suremontavo iš pagrindų. Šiame pastate dirbo: R. Rakštys, A. Stonys, J. Žilinskaitė, J. Rudienė. Pirmasis vedėjas iki 1952 m. buvo Pijus Rakštys. Šiuo laikotarpiu biblioteka buvo vadinama klubu-skaitykla. Koks pradinis fondas ir kiek tuo metu skaitė skaitytojų, nežinoma. 1952 m. į klubą-skaityklą dirbti priimtas A. Stonys. Jam vadovaujant buvo suburtas šokėjų kolektyvas, vykdavo įvairūs šokių vakarai, ar pačių gyventojų pastatyti vaidinimai. Plečiantis žmonių poreikiams klubo-skaityklos patalpos prapelčiamos, pradedami rodyti kino filmai.

Nuo 1959 m. bibliotekoje dirbo J. Rudienė, bibliotekos fonde buvo 5803 vnt. spaudinių, skaitė 268 skaitytojai, išduota 6653 vnt. knygų ir periodinių leidinių. Iš svarbesnių masinių renginių paminėtina skaitytojų konferencija, skirta J. Baltušio novelių romanui „Parduotos vasaros". 1965 m. buvo 551 skaitytojas, kuriems išduota 7122 egz. spaudinių per metus. 1967 m. buvo 5916 egz. spaudinių, 469 skaitytojai, per metus išduota 3784 egz. spaudinių.

Kolūkio kontorai išsikrausčius į didesnes patalpas, jos atiduotos klubui-skaityklai. Čia buvo įrengtas vienas didelis kambarys ir jame pastatytos lentynos knygoms ir laikraščiams. Likęs kambario plotas panaudotas įvairiems renginiams ir vakaronėms, popietėms. Buvusios bibliotekos patalpos suremontuotos ir įrengti du butai kaio žmonėms su įėjimu iš kiemo pusės. Iš gatvės pusės buvo padarytas atskiras įėjimas ir vėl čia perkeltas klubas-skaitykla, kuriame buvo jau du kambariai. Mažesniajame kambaryje buvo aptarnaujami lankytojai, o didesniajame įkurdintas spaudinių fondas. Šiame pastate dirbo: J. Benediktavičienė, A. Urbonienė, K. Radvilienė, A. Budrienė, M. Ežerskienė. Tačiau netrukus biblioteka vėl iškraustyta į kitas patalpas, o buvusiose įrengtas dar vienas butas. Biblioteka iškelta į netoliese stovintį pastatą, kuriame įsikūrė viename kambaryje. Šiose patalpose biblioteka išbuvo iki 1986 m. pradžios. Šiame pastate dirbo A. Budrienė.

1986 m. biblioteka perkelta į buvusios mokyklos pastatą, iš čia iškrausčius šešias gyvenusias šeimas į naujai pastatytus namus. Šis pastatas pertvarkytas, padaryta didelė salė su scena ir atiduota kultūros namas, o kitoje pastato pusėje įrengta biblioteka ir medicinos punktas. Kadangi kolūkis šildė kultūros namus, tai cntrinis šildymas buvo atvestas ir į biblioteką. Tuo metu bibliotekoje dirbo B. Zaurakienė. Šiame pastate 1990 m. dirbo D. Budvidienė, o 1991 m. - Z.Brazienė.

1969 m. biblioteka turėjo 7431 egz. knygų, 485 skaitytojus, kuriems per metus išduota 9094 vnt. įvairios literatūros. Nuo 1977 m. biblioteka buvo Mažeikių centrinės bibliotekos filialas. 1980 m. patalpų plotas - apie 30 kv. m. 1988 m. rudenį bibliotekoje pradėjo dirbti bibliotekininkė Rita Riaubaitė-Stonienė, baigusi Telšių kultūros mokyklą, kuri tebedirba ir dabar. Žemalėje ilgiausiai yra dirbusios šios bibliotekininkės: Jovita Benediktavičienė, Aldona Urbonienė, Bronislava Zaurakienė, Adelė Budrienė. Iširus kolūkiui, pastatas privatizuotas, medicinos punktas iškeltas kitur, čia paliekami kultūros namai ir biblioteka, o pastato savininkas nutraukia šildymą, todėl pastato būklė labai bloga: grindys supuvusios ir įlūžusios, langai apipuvę.

2002 m. buvo 215 skaitytojų, išduota 7822 vnt. literatūros. 2004 m. knygų fondas – 7337 egz. dokumentų, sutelkta 230 skaitytojų, per metus iš viso išduota 7924 vnt. įvairios literatūros. 2004 m. biblioteka parengė ir laimėjo finansuojamą projektą „Biblioteka - kaimo bendruomenės centras". Biblioteka bendradarbiauja su įsikūrusia kaimo bendruomene.

2010 m. Žemalės bibliotekos fonde buvo 7255 vnt. dokumentų, skaitė 198 skaitytojai, jie per metus apsilankė 2404 kartus, jiems išduota 5189 vnt. knygų ir periodinių leidinių.

Knygų fondai ir skaitytojai

1959 m. buvo 5803, 1967 m. - 5916, 1973 m. - 6598, 1975 m. - 7390, 1980 m. - 9155, 1985 m. - 9664, 1990 m. - 9074, 1995 m. - 7655, 2000 m. - 7258, 2005 m. - 7337 egz. įvairių spudinių. Didžiausius knygų fondas buvo 1986 m. - 9816 egz. 1993 m. biblioteka gavo tik 27, 2001 m. - 103, 2005 m. - 140 egz. naujų knygų.

Skaitytojų skaičius: 1959 m. - 268, 1965 m. - 551, 1967 m. - 469, 1969 m.- 485, 1974 m. - 553, 1975 m. - 550, 1980 m. - 600, 1985 m. - 550, 1988 m. - 372, 1993 m. - 266 (moksleivių 93), 1995 m. - 225, 2000 m. - 271 (118 vaikų), 2005 m. - 230 (85 vaikai). Didžiausias skaitytojų skaičius užfiksuotas 1977 m. - 805. 1996 m. biblioteka aptarnavo vieną aklųjų draugijai priklausantį žmogų. jam kiekvieną mėnesį iš Viešosios bibliotekos buvo parvežama kasečių, tinkančių šiai grupei žmonių specialiais pritaikytiems magnetofonams. 2000 m. buvo 4 knygnešiai, kurie parnešdavo knygų šešiems gyventojams. 2001 m. įvestas metinis skaitytojų mokestis.

Išduota įvairių spaudinių per metus: 1959 m. - 6653, 1965 m. - 7122, 1969 m. - 9094, 1973 m. - 7780, 1975 m. - 8233, 1980 m. - 10885, 1985 m. - 11758, 1988 m. - 6618, 1993 m. - 4586, 1995 m. - 5952, 2000 m. - 7147, 2005 m. - 7924 egz. Daugiausiai leidinių išduota 1977-78 ir 1983-84 m. - virš 12 tūkst. įvairių leidinių.

Kraštotyra

Bibliotekos vedėja A. Urbonenė rinko archyvinę medžiagą apie Žemalę, apie Žemalės 1863 m. sukilėlį A. Grosą, tęsė pradėtą Žemalės bibliotekos metraštį. 1993 m. pagal naujus reikalavimus buvo sutravrkyta kraštotyrinė kartoteka. 2001 m. praėta rinkti medžiaga kraštotyros darbui „Žemalės koplytstulpiai". Bibliotekos darbuotojai taip pat surinko žemališkio St. Eglinsko eilėraščius ir paruošė albumą, surinko kaimo gyventojos A.Šližienės kūrybą ir surengė jos pristatymą. Kaupia Žemalės bendruomenės renginių nuotraukas ir rengia jų parodas, padeda leisti laikraštį apie kaimo gyvenimą „Žemalupis".

Renginiai

Ruošė gegužines, su mokiniais vesdavo biografines apžvalgas. Organizuoja literatūrines knygų parodas, minėjimus. Nuo 1994 m. biblioteka pradėjo organizuoti didesnes lietuvių tradicines šventes (žiemos palygos, Šv. Velykos, Šv. Kalėdos), bet 1999 m. šį organizavimą perėmė kultūros namai. 2001 m. organizavo jaunimui skirtą renginį „Meilė ir šiandienos jaunimas", prisidėjo prie pirmą kartą rengiamų Šv. Roko atlaidų. Kartu su kultūros namais 2005 m. surengė kraštiečio S. Eglinsko kūrybos pristaymą. Biblioteka gavo dovanų šio autoriaus išleistą knygą „Ruduo laiškanešys". Prisidėjo rengiant 450 m. Žemalės jubiliejaus šventę, kurios metu buvo pristayta ir knyga, D. Poškos 200 gimimo metinių paminėjimo organizavimą. Bibliotekoje lankėsi poetė S. Šviesaitė.

Vedėjai

 • Pijus Rakštys, 1949-1952 m.
 • A. Stonys, 1952-1955 m.
 • Janina Žilinskaitė, 1955-1958 m.
 • J. Rudienė, 1958-1965 m.
 • Z. Matuzaitė, 1965-1967 m.
 • Jovita Benediktavičienė, 1967-1970 m.
 • Aldona Urbonienė, 1970-1977 m.
 • A. Budrienė, 1977-1986 m.
 • B. Zaurakienė, 1986-1988 m.
 • R. Stonienė, nuo 1988 m.

Šaltiniai

 • Laurinavičius J. Žemalė - meilė mūsų. - Kaišiadorys, Gija, 2004. - 48 p. - P. 25 - 26. ISBN 9955-565-10-1.
 • Stonienė R., Skiparienė R. Žemalės bibliotekos istorija. – Žemalė, 2007. - 25 p.
 • Stonienė R. Žemalės kaimo bibliotekos istorija. - Žemalė, 2008. - 37 p.