Vaižgantas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

VAIŽGANTAS JUOZAS TUMAS (g. 1869-09-20 Anykščių raj. - m. 1933-04-29), kunigas, rašytojas, literatūros kritikias, visuoemėns veikėjas.

1893 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomeniniame gyvenime. Publicistinius straipsnius spausdino nuo 1890 metų, grožinę kūrybą - nuo 1897 m. Grožinius kūrinius daugiausia pasirašinėjo Vaižganto slapyvardžiu, literatūros ir kritinius darbus - pavarde. Dėl neramaus būdo ir liberalių pažiūrų dažnai konfliktuodavo su bažnytine vyresnybe.

Nuo 1911 m. kovo 1 d. iki 1914 m. buvo Laižuvos kunigas. Čią jį ištrėmė Žemaičių vyskupas G. Cirtautas. Pasak paties Vaižganto, čia jis pasijutęs labai puikiai: Laižuvoje radęs jaunų žemaičių, didoką ir gražią kun. Vienažindžio statytą bažnyčią, medžiais apaugusį pavėsingą šventorių, puikų klebonijos sodą, erdvią medinę kleboniją. Laižuvoje jis sutvarkė savo rankraščius, sukūrė naujų kūrinių, dėl gero susisiekimo buvo lankomas draugų ir jis pats kitus lankė. Kartais laižuviškius palikdavo šventadieniais be pamokslų. Už tai buvo net laižuviškių skundžiamas vyskupui. 1914 m. buvo iškeltas kunigauti į Rygą.

Šaltiniai

  • Kviklys B. Mūsų Lietuva. - V., 1991. - T. 4. - P. 115.
  • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. - V., 1988. - T. 4. - P. 429.