Santarvė: Skirtumas tarp puslapio versijų

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
20 eilutė: 20 eilutė:
* Antanas Barauskas, 1962-05-01 - 1991-02-28
* Antanas Barauskas, 1962-05-01 - 1991-02-28
* Juozas Lengvenis, 1991-03-16 - 1995-?-?
* Juozas Lengvenis, 1991-03-16 - 1995-?-?
* Audronė Malūkienė - 1995-?-? iki dabar
* [[Malūkienė Audronė|Audronė Malūkienė]] - 1995-?-? iki dabar


== Šaltiniai ==
== Šaltiniai ==

20:22, 30 rugsėjo 2012 versija

„Santarvės" redakcija

„SANTARVĖ", Mažeikių rajono laikraštis, leidžiamas nuo 1990 m. kovo 1 d. Redakcija įsikūrusi V. Burbos g. 6. Direktorius Arūnas Jarmoška, vyr. redaktorė Audronė Malukienė.

Leidžiamas tris kartus per savaitę - antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Tiražas apie 7 tūkst. egz. Apimtis - 16 puslapių.

Istorija

Baigiantis II-am pasauliniam karui Zenonui Skeiviui buvo pavesta organizuoti Mažeikių apskrities laikraščio redakciją ir spaustuvę. 1945 m. balandžio 10 d. pasirodė dviejų puslapių „Mažeikių tiesa" pirmasis numeris. Nuo 1945 m. kovo 1 d. pirmieji „Mažeikių tiesos" redakcijoje pradėjo dirbti sekretorius (techninis redaktorius) Vacys Asauskas ir literatūrinis darbuotojas Vytautas Šadauskas. Nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. į kolektyvą atėjo Danutė Kavaliauskienė. Dirbo literatūrinė darbuotoja, o nuo gruodžio pirmosios buvo pervesta į sekretorės (techninės redaktorės) pareigas. Nuo 1945-08-15 literatūriniu darbuotoju pradėjo dirbti Pranas Petrikauskas, nuo lapkričio 15 d. - Pranas Urbonas. Dauguma pirmųjų darbuotojų kolektyvą paliko po kelių mėnesių ar pusmečio. Iki 1949 m. vasaros redakcijoje dirbo tik P. Petrikauskas. Kadrų kaita buvo dėl redakcijos bendradarbių žinių stokos.

Rajoninio laikraščio pavaldumas ir pavadinimas keitėsi keletą kartų. Nuo 1945 m. balandžio 10 iki 1950 m. lapkričio 3 d. vadinosi „Mažeikių tiesa", nuo 1950 m. lapkričio 6 iki 1962 m. balandžio 24 d. - „Komunistinis rytojus", nuo 1962 m. balandžio 26 iki 1990 m. vasario 27 d. - „Pergalės vėliava", nuo 1990 m. kovo 1 d. iki šiol - „Santarvė".

Laikraščio istorijoje išskiriami du pagrindiniai tarpsniai: tarybų valdžios Lietuvoje metai bei Nepriklausomybės atkūrimo. Redakcijoje buvo įkurti žemės ūkio ir pramonės skyriai. Žemės ūkio skyriaus vedėju buvo Pranas Kimtys, pramonės - Sigitas Skabeikis. Laikraštyje taip pat buvo spausdinama literatų kūryba, feljetonai, moralinėmis ir socialinėmis temomis, pasakojimai apie darbščiausius, sumaniausius žmones, tradicijas. Laikraštyje savo kūrybą skelbė pradedantieji, vėliau - geriau žinomi kalbininkai, poetai, rašytojai, mokslininkai, fotomenininkai. Tai - Alfonsas Bukontas, Algimantas Mikuta, Stasys Jankevičius, Laimonas Inis, Romualdas Rakauskas, Ramutė Girkontaitė, Adomas Šoblinskas, Aleksas Girdenis, Eglė Varpiotaitė, Kazimieras Strazdauskas, Albertas Kolbergas, Romualdas Granauskas. Po laikraščio reorganizacijos apie žemės ūkį rašoma mažiau, bet daugiau apie partijų veiklą, rinkimines kovas, disputus, ginčius, publikuojama nemažai reklamos ir skelbimų.

Nuo 1962 m. gegužės 1 d. redaktoriaus pavaduotoju dirbo Jonas Stankus, nuo 1966 m. rugsėjo mėn. - fotokorespondentas Jonas Strazdauskas, nuo 1967 m. gegužės 26 d. - korespondentas Sigitas Skabeikis. Redakcijoje dvidešimt šešerius metus korektoriumi, laiškų skyriaus vedėju ir sekretoriumi išdirbo Antanas Povilavičius, 21-erius metus - P. Kimtys. Nuo 1976 m. gegužės 25 d. laikraščio redakcijos ats. sekretore dirbo Laima Raugalienė, 17 metų su pertraukomis dirbo Apolinaras Ercupas, 8-erius metus - redaktorius, žurnalistas Algirdas Stančius. Kurį laiką laikraščio redakcijoje dirbo A. Girdenis, R. Girkontaitė, S. Jankevičius, L. Lenkauskas, K. Strazdauskas.

Redaktoriai

  • Zenonas Skeivys, 1945-04-01 - 1946-09-01
  • Bronius Butkus, 1946-08-15 - 1955-12-28
  • Adolfas Vaseris, 1956-01-01 - 1956-09-01
  • Jonas Timofejevas, 1956-09-08 - 1962-04-30
  • Antanas Barauskas, 1962-05-01 - 1991-02-28
  • Juozas Lengvenis, 1991-03-16 - 1995-?-?
  • Audronė Malūkienė - 1995-?-? iki dabar

Šaltiniai

  • Stančius Algirdas. Laiko tėkmėje // Santarvė. - 1995. - Gegužės 6. - Nr. 66-67. - P. 6.

Nuorodos