Renavo pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Renavo pagrindinė mokykla
Renavo pagrindinė mokykla
Renavo pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89402 Sedos sen., Vadagių k.
Tel./Faksas: 8-443-43645 / 8-443-43645
Ofic. tinklalapis: http://renavas.w3.lt
Direktorė (-ius): Vida Gureckienė
Mokinių skaičius: 73 (2011 m.); 130 (2003 m.)
Mokytojų skaičius: 18 (2003 m.)
Klasių komplektų skaičius: 8 (2008/2009 m.m.)

RENAVO PRADINĖ MOKYKLA yra Sedos seniūnijoje, Vadagių k.

Renavo pagrindine mokykla1.MKE.jpg

Nuo 2016-09-01 Renavo pagrindinė mokykla reorganizuota į pradinę mokyklą. Nuo 2017-09-01 Renavo pradinė mokykla uždaroma.

Istorija

Pirmoji mokykla Renave buvo atidaryta 1907 metais; joje mokėsi tik berniukai. Renavo mokyklos istorija prasideda 1911 m. Vienintelis dokumentas, likęs bažnyčioje, byloja apie tai, kad Renavo dvare 1910-1911 m. bus ministerijos atidaryta dviklasė mokykla. Mokyklą lankė apie 40 mokinių nuo 7 iki 20 metų amžiaus. Pirmoji mokinių karta egzaminus laikė 1914 m., pirmąją Pirmojo pasaulinio karo dieną. Karo metu mokykla buvo uždaryta, o vėliau atgaivinta 1919 m. 1919 – 1949 m. mokykloje dirbo 21 mokytojas. 1922-09-01 - 1928-06-19 mokytoja dirbo Teresė Ostrauskaitė (g. 1889-10-12 Telšiuose; buvo baigusi Telšių progimanzijos IV klases ir 1921 m. mokytojams skirtus metinius kursus, o 1928-06-19 švietimo ministro įsakymu, kaip neturinti mokslo cenzo, iš darbo atleista. Mirė 1982-11-25 Vadagiuose)[1].

Nuo 1949 iki 2000 m. mokykla net 5 kartus keitė savo pavadinimą. 1949 m. mokykla perorganizuota į septynmetę, 1961 m. - į aštuonmetę. 1964 m. prie medinio pastato pristatomas mūrinis dviejų aukštų pastatas su aštuoniomis klasėmis. 1965 m. mokykloje pradėjo veikti biblioteka. 1985 m. mokykla pavadinta nepilna vidurine mokykla, 1988 m. perorganizuota į devynmetę. 1992 m. mokyklai perduotas kolūkio darželio pastatas, į kurį persikelia mokyklos biblioteka, pradinės klasės, medžio ir metalo dirbtuvės, valgykla. Nuo 1993 m. mokykla vadinasi pagrindine mokykla. Veikia 9 klasės. 1997 m. įkurtas mokyklos muziejus. 1999 m. mokykla tampa pagrindine su 10 klasių, o 2000 m. išleista pirmoji pagrindinės mokyklos dešimtokų laida.

2003 m. rugsėjo 1 d. Račalių pradinė mokykla tapo Renavo mokyklos skyriumi. Mokykloje mokėsi 10 mokinių. Jungtinei klasei vadovavo pradinių klasių vyr. mokytoja Regina Opulskienė. 2004 m. liepos 1 d. Račalių skyrius uždarytas, mokiniai pavėžėjami į artimiausias mokyklas.

2011 m. pavasarį išleista 50-oji laida. Mokyklai yra vadovavę 15 vadovų, ilgiausiai (17 metų) mokyklos direktoriumi buvo Alfonsas Dagys. Iš viso mokykloje dirbo 114 mokytojų. Penki mokytojai yra buvę šios mokyklos mokiniai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja Rasa Jurgaitienė, pradinių klasių mokytojos Vanda Juozapavičienė ir Vilma Butkuvienė, vokiečių kalbos mokytoja Rima Miliuvienė bei socialinė pedagogė, geografijos mokytoja Vida Strakšienė[2].

Mokytojai su savo ugdytiniais dalyvavo įvairiose programose, projektuose, varžybose, olimpiadose. Mokiniai turėjo galimybę dainuoti, šokti, sportuoti, dalyvauti ekologinėje, gamtosauginėje, meninėje, paveldo saugojimo projektinėje veikloje.

2011 m. nugriautas senasis mokyklos pastatas, o jo vietoje įrengtas alpinariumas, nugriauta senoji daržinė. Mokykloje nebeliko krosnių, įrengtas centrinis šildymas elektra, perdengtas stogas, sudėti plastikiniai langai ir durys. 2005 m.rugsėjį mokyklai paskirtas geltonasis autobusiukas.

Šaltiniai

  1. Šverebas P. Vienos nuotraukos pėdsakais // Būdas žemaičių. - 1999. - Vasario 2. - Nr. 9. - P. 5.
  2. Vytautas Malūkas. Renavo pagrindinė mokykla pažymėjo amžiaus jubiliejų // Santarė. - 2011. - Spalio 29. - Nr. 123. - P. 7.