Mažeikių prekybos mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MAŽEIKIŲ PREKYBOS MOKYKLA („Muravjovskaja torgovaja skola", komercijos mokykla), privati keturklasė L.V. Markevičienės prekybos mokykla.

1911 m. rugpjūčio 15 d. Mažeikiuose atidaryta privati keturklasė L. Markevičienės prekybos mokykla[1]. Iš pradžių ji turėjo dvi parengiamąsias grupes ir tiktai pirmą klasę. Į parengiamąsias grupes priimdavo mokinius, kurie dar gerai nemokėjo rusiškai.

Mokykla greitai plėtėsi. 1912 m. rudenį jau veikė trys parengiamieji skyriai ir keturios klasės. I-ame parengiamajame skyriuje mokėsi 15, II-ame - 22, III-ame - 27, I klasėje - 38, II kl. - 36, III kl. - 24 ir IV kl. - 31 mokinys. Iš viso mokykloje mokėsi 193 mokiniai (100 berniukų, 98 mergaitės), iš jų 39 lietuviai, 17 lenkų, 37 latviai, 77 žydai, 20 rusų, 3 vokiečiai.[2]. Mokytojai buvo G. Markevičius, M. Markevičius, A. Ozolinis, Preisas, B. Tretjakovas, L. Tretjakovienė, direktorė L. Markevičienė, kapelionas kun. P. Vasiliauskas. Visi dėstytojai, išskyrus vieną, buvo latviai. Buvo dėstoma rusiškai vidurinės mokyklos kursas, prekyba, prancūzų ir vokiečių kalbos. Mokiniai tarp savęs kalbėjosi rusų kalba, nes lietuviškai draudė. Nuo trečios klasės buvo dėstomi specialūs prekybos mokslai: apskaita, buhalterija, ekonomika.

1913 m. vasarą prekybos mokyklos namai sudegė, tačiau dėlto mokykla nežlugo. Dėl šios priežasties mokslo metai nukelti rugsėjo 1 d., o egzaminai vyko rugpjūčio 16 d. Rudenį atidaryta ir penkta klasė, taip pat veikė parengiamasis skyrius. Stojant į mokyklą buvo reikalaujama gimimo metriko, paskiepijimo nuo raupų ir nurodyti luomą - valstietis ar miestelėnas. Mokestis I kl. buvo 30, parengiamojo skyriaus - 20 rublių. Mokykloje mokėsi daug žydų tautybės mokinių, o lietuviai sakydavo: „Mano tėvas nesimokė duonos valdyti, valgau aš, pakaks ir mano vaikams!" [3] 1913 m. antrame ir trečiame parengiamuosiuose skyriuose buvo dėstoma ir lietuvių kalba, kurią dėstė „Saulės" mokyklos mokytoja Marija Juodeikaitė, o 1913 m. rudenį ir 1914 m. lietuvių kalbos pamokų nebebuvo, nes neturėjo mokytojo, taip pat kurį laiko ir kapeliono neturėjo[4],[5], [6]. Atsiradus mokykloje tikybos mokytojui kapelionui, kai kurie mokiniai tikybos ėmė mokytis lenkiškai [7]. Be to, 1914 m. pavasarį šią mokyklą tikrinęs inspektorius draudė mokinius tarpusavyje kalbėtis lietuviškai. 1914 m. pradžioje mokykloje mokėsi 217 mokinių, iš jų 42 lietuviai, 47 latviai, 20 rusų, 17 lenkų, 9 vokiečiai, 82 žydai. I-oje prekybos mokyklos klasėje buvo 45, II kl. - 39, III kl. - 34, IV kl.- 23, V kl. - 19 mokinių, parengiamuosiuose skyriuose I kl. - 8, II kl. - 26 ir III kl. - 23 mokiniai; iš viso 109 mergaitės ir 108 berniukai. Nuo 1914 m. rudens buvo galvojama šešiaklasę prekybos mokyklą organizuoti į pilną komercijos mokyklą abiejų lyčių mokiniams[8]. 1915 m.pr. mokėsi 48 lietuviai [9]. Tikėtasi, kad mokykla išaugs iki 7 klasių ir gaus valstybinės prekybos mokyklos teises. Tačiau per I pasaulinį karą mokykla evakavosi į Rusiją, kur buvo uždaryta (1915 m.).[10], [11].

Šią mokyklą lankė ir vėliau žinomi Mažeikių aps. intelegentai: mokytoja E. Kenstavičiūtė, mokytoja Ona Baranauskienė (1914/1915 m.m.), agronomė D. Kauneckaitė, miškininkas J. Mičiulis ir kiti.[12], 4 klases baigė Lietuvos kariuomenės kapitonas Stasys Lūža (g. 1899).

Mokykla buvo dabartinio pašto vietoje. Tada buvo dviejų aukštų medinis didelis namas. Po I pasaulinio karo pastatytas dabartinis pašto pastatas, kadangi per karą mokykla sugriauta.

Šaltiniai

 1. Mažeikietis. Mokslas ir mokyklos: Mažeikiai // Viltis. - 1912. - Bal. 18. - Nr. 45. - P. 1.
 2. Mokinė K. K. Mažeikiai // Ateitis. - 1913. - Nr. 3. - P. 142 - 143.
 3. Mažeikietis. Mažeikiai // Viltis. - 1913. - Liep. 26. - Nr. 86. - P. 2.
 4. M. Diderkis. Iš Lietuvos. Mažeikiai // Viltis. - 1913. - Lapkr. 5 (18). - Nr. 130. - P. 2.
 5. Višta perekšlė. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai // Viltis. - 1915. - Saus. 5(18). - Nr. 4. - P. 1.
 6. Koresp. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Vasar. 21 (kov. 6). - Nr. 43. - P. 2.
 7. J. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Vasar. 8(21). - Nr. 32. - P. 2.
 8. M. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Geg. 8 (21). - Nr. 100. - P. 3.
 9. J. Mič. Mokslas ir mokyklos.Mažeikiai // Viltis. - 1915. - Saus. 6. - Nr. 4. - P. 4
 10. Garšvilas Pr. Mažeikiai // Ateitis. - 1914. - Nr. 1. - P. 34-35.
 11. Birutė. Mažeikiai // Ateitis. - 1914. - Nr. 2. - P. 92-93.
 12. Misius K. Mažeikiai 1661-1917 metais // Mokslinė konferencija: Mažeikių praeitis ir perspektyvos (pranešimai). Rankraštis. - Mažeikiai, 1996. - P. 28.