Auksodės biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.
Auksodės biblioteka
Auksodes biblioteka.MKE2012-07-04.JPG
Auksodės biblioteka
Seniūnija: Laižuvos seniūnija
Adresas: Auksodė, Laižuvos p-tas, LT-89473
Telefono Nr.: 8-443-43916
Vadovė: Gražina Narbutienė (nuo 1983-11-22)
Dokumentų fondas: 5469 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 207 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1956 m.

AUKSODĖS BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Auksodės biblioteka
Auksodės bibliotekos vedėja Gražina Narbutienė
Pastatas, kuriame seniau buvo įsikūrusi Auksodės biblioteka
Auksodės biblioteka Radavičiaus ūkyje
Auksodės biblioteka Gerikos name

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

Iki bibliotekos įkūrimo Auksodėje veikė klubas-skaitykla (įkurtas apie 1946 m.). Biblioteka įkurta 1956 m. Radavičiaus name. Pirmasis bibliotekos darbuotojas Viningas Edvardas. Tuo metu knygų fondą sudarė 1854 egz. knygų. 1957 m. bibliotekos fonde buvo 1944 vnt. įvairių spaudinių. Bibliotekos vedėjas Kęstutis Liaugminas pradėjo organizuoti katalogus, padarė abėcėlinį ir sisteminį katalogus, įsteigė keletą kilnojamųjų bibliotekėlių, iš jų viena buvo geležinkeliečių name. 1962 m. veikė kilnojamosios bibliotekėlės Auksodės ir Purplių pradinėse mokyklose (vad. Olga Tevelavičienė). Kilnojamojoje bibliotekėlėje buvo iki 200 egz. knygų.

Biblioteka 8 kartus buvo keliama į vis geresnes patalpas. 1958-1962 m. ji buvo Lucės Sviružienės name, 1962 m. trumpam iškelta į vienkiemį pas Agotą Stumbrienę Stumbrų kaime, 1964-1976 m. buvo vėl Radavičiaus name (čia dar buvo ir felčerinis punktas, gyveno kolūkio pirmininko Juozo Venalio šeima), 1976-1983 m. kultūros namų palėpėje, kurioje buvo du maži kambarėliai, 1984 m. – į keturbutį namą. Nuo 1991-11-10 biblioteka įsikūrusi buvusio vaikų lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ patalpose. 2006 m. atliktas dalinis remontas

Nuo bibliotekos įkūrimo iki centralizacijos knygų siuntas gaudavo iš Vilniaus knygų kolektoriaus Laižuvos ryšių skyriuje. 1976 m. prasidėjo knygų fondų centralizacija ir išleistos knygos jau nebebuvo inventorinamos Auksodės bibliotekos inventorinėje knygoje, o iki 1988 m. kovo 5 d. knygas gaudavo iš Mažeikių centrinės bibliotekos komplektavimo skyriaus. Nuo 1977 m. pradėtos registruoti skaitytojų atneštos-dengtos knygos vietoj pamestų. Apie 1982 m. buvo įkurtas dramos ratelis, kuriame dalyvavo L. Liulys, A. Baužys, A. Narmontas ir kt.

Nuo 1983 m. bibliotekoje dirba Gražina Narbutienė. 2002 m. buvo 230 skaitytojų, jiems išduota 11156 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 6740 vnt. įvairių spaudinių, 222 skaitytojai.

2010 m. bibliotekoje skaitė 207 skaitytojai, per metus jie apsilankė bibliotekoje 6119 kartų, jiems išduota 9168 vnt. knygų ir periodinių leidinių, bibliotekos fonde buvo 5469 vnt. dokumentų. 2008 m. Auksodės bibliotekoje atidarytas Viešosios interneto prieigos taškas.

Knygų fondai ir skaitytojai

1956 m. buvo 1315, 1957 m. - 1944, 1958 m. - 5074, 1959 m. - 5224, 1960 m. - 5592, 1967 m. - 7391, 1968 m. - 7973, 1970 m. - 5351, 1975 m. - 6455, 1980 m. - 7958, 1985 m. - 7691, 1990 m. - 8291 egz. spaudinių.

Skaitytojų skaičius: 1962 m. - 337, iš jų 49 kilnojamojoje bibliotekėlėje, 1980 m. - 554, iš jų 125 vaikai, 1985 m. - 529, iš jų 122 vaikai.

Iš viso skaitytojams išduota įvairių spaudinių: 1972 m. - 7000, 1975 m. - 2938, 1980 m. - 11177, 1985 m. - 11980 egz. ir 3730 egz. vaikams, 1990 - 10029.

Kraštotyra

1968 m. pradėta sudaryti kraštotyros kartoteka, 1988 m. joje buvo 140 kortelių. Kartoteka papildoma iš knygų, respublikinės ir rajoninės spaudos, spaudos metraščio, literatūros rodyklių. Kortelės sugrupuotos temomis, o skyrių viduje išdėstytos abėcėline tvarka. 1984 m. sistemingai rinkta medžiaga kraštotyrinei kartotekai „Ždanovo kolūkis spaudoje". 1990 m. pradėta užrašyti tremtinių prisiminimus, kaupti tremtinių nuotraukas.

Kraštotyros fonde yra šie bibliotekininkės G. Narbutienės paruošti aplankai: „Auksodės filialo metraštis“ (1987 m.), Didžiojo Tėvynės karo dalyvio Ernoldo Vaičiulio atsiminimai „Tų dienų šlovė neišblės“ (1985 m.), „Auksodė, Purpliai ir Stumbrai spaudoje 1978-1985 m.“ (1986 m.), Albumas „Mažeikių rajono Ždanovo-Auksodės kolūkio darbo pirmūnai 1985-1987 m.“ (1986 m.), „Auksodės bibliotekos fondų istorija ir nūdiena“ (1992 m.), „Tremtinių atsiminimai“ (1997 m.), „Auksodės kaimo ilgaamžių atsiminimai“ (1998 m.), „Auksodės kaimo padangėje“ (1998 m.), „Auksodės kaimo istorija“ (2005 m.), „Auksodės bibliotekos istorija 1949-2006 m. (2007 m.).

Renginiai

Biblioteka palaiko glaudų ryšį su Auksodės pradine mokykla. Jau 1985 m. mokiniams buvo pravesta bibliografinė pamokėlė atskiroms klasėms. 1990 m. bibliotekoje paminėti Lietuvos knygnešiai, surengta Motiejaus Valančiaus blaivybės akcijai skirta teminė knygų paroda „Sveikame kūne - sveika siela". 1991 m. vyko įvairios parodos Gedulo ir Vilties dienai, susitikimai su tremtiniais, nuotraukų iš tremties vietų parodos. 1996 m. bibliotekoje visus metus veikė teminė knygų lentyna „Lietuvos šviesuolių jubiliejinės sukaktys". 2005 m. buvo surengta vietos gyventojų rankdarbių paroda, kurioje darbus eksponavo septyni auksūdiškiai. Švenčiant kaimo 340 metų istoriniuose šaltiniuose paminėjimo jubiliejų parengta vaikų piešinių paroda „Auksodės kaimo vaikų piešiniai", kurie sudėti į aplanką ir saugomi ateinančioms kartoms.

Bibliotekos vedėjai

 • Edvardas Viningas, 1956 m.
 • Adelė Daržininkaitė, 1958 m.
 • Kazys Stelingis, 1959 m.
 • A. Žiulpaitė, 1959 m.
 • Bronislovas-Kęstutis Liaugminas, 1959–1961 m.
 • Audronė Sakaitė, 1961 m.
 • Valerija Kerytė, 1961–08-15 - 1963-05-05
 • Irena Dauginienė, 1964 m.
 • Dalia Mačiuvienė, 1965 m.
 • Irena Bernotaitė, 1968 m.
 • Zofija Laimaitė, 1969 m.
 • Lina Gudinaitė, 1976 m.
 • Sigutė Lisauskienė, 1976-04-26 – 1977-07-10
 • Regina Petrikytė, 1977 m.
 • Virga Pranskainienė, 1978 m.
 • Vida Mikienė, 1978-11-01 – 1979 m.
 • Gražina Buivydienė, 1980-08-11
 • Vilija Venalytė, 1980-11-01
 • Valė Makejevienė, 1981-10-26 – 1983-09-14
 • Gražina Narbutienė, 1983-11-22 - 1986-07-11 ir nuo 1987-08-02
 • Violeta Vaičiulytė-Plaušinienė, 1986-07-11 - 1987-02-16

Šaltiniai

 • Narbutienė G. Auksodės bibliotekos istorija 1949-2006 m. – Auksodė, 2007.
 • Narbutienė G. Auksodės bibliotekos fondų istorija ir nūdiena. - Mažeikiai, 1993. - 54 p.

Nuorodos