Genovaitė Radavičienė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Radavičienė Genovaitė)
Peršokti į: navigaciją, paieška

RADAVIČIENĖ GENOVAITĖ - PANČERINSKAITĖ, Gesė Panceržinskaitė, dvarininkė.

Iš pradžių privačiai mokėsi pas Elžbietą Biržiškienę. Baigė Šiaulių gimnaziją. Ištekėjo už geležinkelių inžinieriaus Ksavero Radavičiaus, baigusio tą pačia gimnaziją. Gyveno Rusijoje, Voroneže. Šelpė ir padėjo savo besimokančiam broliui gydytojui Edvardui Panceržinskiui.

Po I pasaulinio karo Genovaitė Radavičienė apsigyveno Paežerės (nuo 1923 m. Bugių 3) dvare ir vėliau jo centrą valdė kartu su savo broliu Edvardu. 1935 m dvaras išparceliuotas, žemės prijungtos prie Sovaičių kaimo.

Mirus vyrui, 1941 m. birželį Genovaitė Radavičienė, nebeturėdama artimųjų, prašėsi, kad ją išvežtų kartu su broliu Edvardu, bet jos sąrašuose neradę, trėmėjai nesutiko paimti. Vokiečių okupacijos metais ji gyveno savo namuose Viekšniuose Vytauto gatvėje.

Šaltiniai

  • Viekšnių dvaruose vasarodavo Sim. Daukantas // Verslas: Savaitinis lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų laikraštis. - 1937. - Nr. 29 - 30 (283 - 284). - Liep. 16. - VI metai. - P. 5.
  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 57, 92, 127, 129, 152, 255, 300.
  • Kerys B. Randevu Viekšnių kapinėse // Vienybė. - 1996. - Rugpj. 10, 14, 17, 21, 24, 28; Rugs. 4.