Julija Paltarokaitė-Šalkauskienė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

PALTAROKAITĖ-ŠALKAUSKIENĖ JULIJA (g. 1904-05-04 Kukių-Petrelių k. - m. 1994-11-19, palaidota Vilniaus „Saulės" kapinėse), dailininkė, profesoriaus Stasio Šalkausko našlė.

Gimė jauniausio vyskupo K.Paltaroko tėvo brolio Ignaco Paltaroko šeimoje. Tėvas buvo tvirtas ūkininkas, dukras leido į mokslus. Mama kilusi iš garsios Jomantų giminės. Šeimoje augo šešios seserys, Julija buvo jauniausia. Julija 1924 m. baigė Telšių gimnaziją ir rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, kur studijavo literatūrą,pedagogiką, meno istoriją ir geografiją. Mokydamasi gimnazijoje susidomėjo menu, pati pradėjo piešti. Universitete dalyvavo studentų ateitininkų veikloje, kur susipažino su Z.Ivinskiu, J.Griniumi, I.Skrupskeliu, P.Dielininkaičiu, S.Bačinskaite, J.Grušu ir kitais būsimaisiais žymiais Lietuvos kultūros veikėjais. Aktyviai reiškėsi VDU „Šatrijos“ korporacijos veikloje, kurios nariai dažniausiai rinkdavosi V.Mykolaičio-Putino bute.

Savo pusbrolio kun. K.Paltaroko dėka susipažino ir lankydavosi Maironio namuose, kur rinkdavosi ir savo kūryba dalydavosi meno žmonės. Studijuodama 1927-12-28 ištekėjo už savo profesoriaus Stasio Šalkauskio. Meno mokykloje dar mokėsi tapybos. Pirmosios okupacijos metais su šeima persikėlė į Šiaulius, pas vyro tėvus – į gydytojo Julijono Šalkauskio šeimą. Čia netrukus mirė profesorius S.Šalkauskis. Julija liko našlė su devynmečiu sūnumi Juliumi. Gyvendama Šiauliuose, iki 1944 metų mokytojavo Mergaičių gimnazijoje, o vėliau – Mokytojų seminarijoje, kur dėstė piešimą. 1944/1945 m.m. dėstė lietuvių kalbą Mažeikių gimnazijoje.

Nuo 1945-ųjų ji gyveno Vilniuje. Dirbo Mokslų akademijos bibliotekoje Meno skyriaus vedėja. Čia studijavo bei tvarkė gausius Vrublevskių sukauptų meno vertybių rinkinius. Vėliau dirbo „Dailės“ kombinate dailininke portretiste. Išėjusi į pensiją, nutapė nemažai religinio turinio paveikslų įvairioms Lietuvos bažnyčioms. Iki pat gyvenimo pabaigos tapė kunigų, kitų žymių žmonių portretus. Yra padariusi ir nemažai kopijų. Viena jos mėgstamiausių kopijų – Leonardo da Vinči „Madona Lita“, padaryta Sankt Peterburgo Ermitaže. Parašė atsiminimų apie S.Šalkauskį.

Šaltiniai

  • Jurga Sadauskaitė. Filosofo žmona // Veidas. - 1990. - Spalio 24. - P. 3.
  • Aušra Žukauskaitė. Svečiuose pas Juliją Šalkauskienę // Lietuvos aidas. - 1990. - Gruod. 18.
  • Apolonija Nistelienė. Didžiojo filosofo gyvenimo draugė. Julijos Paltarokaitės-Šalkauskienės mirties 10-mečiui // XXI amžius. - 2004. - Nr. 90.