Juozas Mačys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Mačys Juozas)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Gyvolių k. Stogastulpis Juozui Mačiui atminti, 1995

MAČYS JUOZAS, Mačius Juozas (g. 1896-02-08 Gyvolių k. - m. 1966-09-17; palaidotas Palangos kapinėse), Lietuvos kariuomenės kapitonas, 1941 m. Birželio sukilimo vadovas.

Baigė Viekšnių progimanziją, 1918 m. - mokytojų seminariją Vilniuje, mokytojavo Viekšnių valsčiuje. 1919 m. sausio mėn. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Tiekimo skyrių. 1919-12-16 puskarininkiu baigė Karo mokyklą, paskirtas į pėstininkų pulką. 1920-03-24 suteiktas pėstininko leitenanto laipsnis. 1920-04-04 - 12-16 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1923-12-01 pakeltas į vyr. leitenantus, perkeltas į ryšių kuopą. 1924-11-17 - 1928-10-26 tarnavo karo mokyklos iždininku ir rūmų komendantu. 1928-10-10 paskirtas 2 pėstininkų pulko 6 kuopos vyr. karininku. 1931-01-01 pagal karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto. 1932-07-27 perkeltas į karo ligoninės sanitarijos puskarininkių mokyklą. 1935-08-14 paskirtras Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyriaus bibliotekos viršininko padėjėju. 1936-11-23 pakeltas į kapitonus. 1936-12-30 prie Švietimo ministerijos išlaikė gimanzijos kurso egzaminus.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940-10-27 paleistas į atsargą. Gyveno Viekšniuose, 1941 m. Birželio sukilimo metu vadovavo valsčiaus sukilėliams. 1941-10-17 - 1943-07-15 Viekšnių valsčiaus viršaitis, 1943-09-01 - 1944 m. dirbo Viekšnių progimnazijos mokytoju, gelbėjo nuo sušaudymo vietos žydus, įsteigė senelių prieglaudą. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą 1944-12-10 suimtas. 1945 m. NKVD karo tribunolo nuteistas 20 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalintas Vorkutos, Abezės, Uchtos lageriuose. 1956-06-06 grįžo į Lietuvą invalidu.

Nuopelnai

  • 1928 m. - Savanorių medalis.
  • 1928 m. - Lietuvos nepriklausomybės medalis.
  • 1929 m. - Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis.
  • 1939 m. - DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas.

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953 m. - V., - T. 5. - P. 124.
  • Povilas Šverebas, Kazys Misius. Viekšniai: švietimo istorija. – Vilnius, 2013. – 194 p. – P. 171. ISBN 978-609-447-101-8.