Lopšelis - darželis Saulutė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Lopšelis - darželis Saulutė
Lopšelis - darželis Saulutė
Lopšelis - darželis Saulutė
Informacija
Adresas: LT 89218 Mažeikiai, V. Burbos g. 8
Tel./Faksas: 8-443-26071
Ofic. tinklalapis: http://www.ldsaulute.mums.lt/
Direktorė (-ius): Zina Petkuvienė
Vaikų skaičius: 100
Pedagogų skaičius 15

LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ", ikimokyklinio ugdymo įstaiga Mažeikiuose, vienintelė Senamiestyje.

Tai pirmasis tipinis Mažeikių miesto lopšelis-darželis, įkurtas 1964 m. Yra lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Į lopšelio grupes vaikai priimami nuo 1,5 metų, į priešmokyklinio ugdymo – 5-6 m. Vaikus ugdo 15 aukštąjį išsilavinimą turinčių pedagogių. Apie 30 proc. auklėtojų turi auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. 44 proc. auklėtojų turi papildomą, gretutinę kvalifikaciją (M.Montessori metodo, etnokultūros, psichologijos ir kt.). Auklėtojos nuolat veda seminarus, skleidžia patirtį rajono pedagogams.

2010-2012 m. buvo vykdomas projektas „Mažeikių miesto lopšelio-darželio „Saulutė" modernizavimas", kurio vertė 311 tūkkst litų, iš jų 264 tūkst litų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Buvo atnaujinta lopšelio-darželio infrastruktūra - patalpos, baldai bei įranga, taip pat įsigyta kompiuterinės technikos [1].

Veikla

Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė" dalyvauja šiuose projektuose:

  • Nuo 2001 m. vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla". Yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai" narys.
  • Nuo 2002 m. ŠMM ir PPRC projekte „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo sklaidos programa" dalyvauja priešmokyklinio ugdymo pedagogė A.Pocienė, kuri yra Mažeikių rajono priešmokyklinio ugdymo konsultantė.
  • 2005-2007 m.m. ŠMM ir PPRC projekte „Ikimokyklinio institucinio ugdymo programų modeliavimas".
  • Nuo 2005 m. priešmokyklinio ugdymo grupė (6 gr.) programoje „Jaunoji Europa", „Zipio draugai".
  • Nuo 2005 m. įgyvendinamas darželio aplinkos tvarkymo projektas „Žaliasis Saulutės miestelis".
  • Nuo 2004 m. LR Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose paramos programoje "Pienas vaikams".

Šaltiniai

  1. Janina Sribaliutė. „Saulutė" savo auklėtinius priima į šiuolaikiškas, atsinaujinusias darželio patalpas // Santarvė. - 2012. - Liep. 25. - Nr. 82. - P. 2.