Teodoras Kupferis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Kupferis Teodoras)
Peršokti į: navigaciją, paieška

KUPFERIS TEODORAS, Mažeikių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas (1904-1940 m.).

Ordinuotas 1896 m., ir po to buvo kunigo Seilerio padėjėjas Codėje Kurzemėje. Tuo pačiu metu jis dėstė tikybą Bauskės miesto mokykloje. 1897 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje persikėlė į Petrapilį, kur buvo tikybos mokytojas Kotrynos bažnyčios mokykloje (t.y. berniukų gimnazijoje) ir šešiose mergaičių mokyklose. Laikinai administravo Kronštato, Peterhofo ir Carskoje Selo parapijas. 1904-12-20 paskirtas Šiaulių apskrities parapijos kunigu.

T. Kupferio pastangomis Mažeikiuose pastayta evangelikų liuteronų bažnyčia. Pirmosios pamaldos Mažeikiuose buvo laikomos 1893 metais privačiuose namuose, o vėliau - rusų mokykloje. Noras turėti nuosavus maldos namus vertė kunigą Kupferį kartu su parapijos tarybos pirmininku keliauti po parapiją ir rinkti pinigus bažnyčios statybai. Per šią rinkliavą buvo surinkta 270 rublių. Tais metais geležinkelio stoties viršininkas Jankevičius tam tikslui surinko dar 100 rublių. Domenų valdyba vis tik nesutiko perleisti parapijai vieno hektaro žemės bažnyčios statybai. Tik po penkių metų, tarpininkaujant kunigui Kupferiui, per vyskupą Freinfeldą, pavyko gauti pusę hektaro žemės pamiškėje. Tada parapija išrinko statybos valdybą, kuri veikė labai nuoširdžiai. Pinigai buvo renkami Mažeikių ir kaimyninėse parapijose. Buvo kreiptasi į visas Kurzemės ir Vilniaus diecezijas ir jis surinko 647 rublius. Pagalbos kasa davė 1400 rublių paskolą. Per dvi loterijas bažnyčios kasa dar gavo 513 rublių. Iš viso bažnyčios statybai išleista 7500 rublių. Kurzemės generalinis superintendentas Barnevičius iškilmingai pašventino bažnyčią. Jam talkininkavo kunigai: V.Titelbachas, K. Beldavas, R. Lichtenšeinas ir T. Kupferis.

Po keleto metų grafas Palenas iš Kalnamuižos bažnyčiai padovanojo vargonus. Pastačius bažnyčią buvo rūpinamasi, kad pamaldos būtų laikomos reikiamu skaičiumi.

Be Mažeikių parapijos kunigas turėjo dar 4 bažnyčias, 2 koplyčias ir 1 maldos namus. Dėl to Kurzemės kunigai kelis kartus per metus buvo kviečiami laikyti pamaldas Mažeikiuose. Jie šį kvietimą patenkino. Po I-jo pasaulinio karo be parapijos kunigo tiktai klebonas V. Titelbachas iš Griezės aplankė Mažeikius.