Vincentas Aleksandravičius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Vincentas Aleksandravičius. Fotokopija iš 1881 metų Maskvos universiteto medicinos fakulteto vinjetės
Provizoriaus Vincento Aleksandravičiaus kapas Viekšnių senosiose kapinėse

ALEKSANDRAVIČIUS VINCENTAS (g. 1853 m. spalio mėn. 6 d. - m. 1926 m. balandžio 30 d.; palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse), provizorius, Viekšnių vaistinėje išdirbęs 43 metus.

Jį augino ir į mokslus leido jo dėdė Žagarės klebonas Kazimeras Aleksandravičius. Dėdė pats Vincentą lavino, paruošė į gimnaziją, įkalbinėjo stoti į dvasinę seminariją. Šiam grieštai atsisakius, kurį laiką dėdė jo nešelpė, ir Vincentas, negalėdamas toliau mokytis, pradėjo dirbti mokiniu Žagarės vaistinėje. Vėliau K. Aleksandravičiaus finansuojamas Vincentas lankė kursus prie Maskvos universiteto. , o gavęs provizoriaus padėjėjo diplomą, įstojo į Maskvos universiteto aukštesnes studijas. 1881 m. baigė Maskvos universitete farmaciją ir keletą metų vaistininkavo Maskvoje bei kituose Rusijos miestuose. Tačiau jo dėdė, norėdamas, kad sūnėnas senatvėje būtų arčiau jo ir gyventų Lietuvoje, 1883 metais nupirko iš Zeidlerio vaistinę Viekšniuose ir padovanojo ją Vincentui. Vėliau Vincentas šią vaistinę perleido savo sūnui - Juozui Aleksandravičiui. Per ilgus darbo metus vaistinę pavertė pavyzdinga įstaiga, kurioje daugelis ano meto farmacininkų atliko praktiką.

V.Aleksandravičius vaistinėje dirbdavo iki 9 - 11 valandos vakaro. Po darbo valandų dar ilgai skaitydavo savo prenumeruojamą spaudą, kurią gaudavo iš Petrapilio, Varšuvos. Slapta gaudavo Tilžėje spausdinamą lietuvišką spaudą, lietuviškų knygelių. Jas perskaitęs, perduodavo savo vaistinės mokiniams, kad ir jie būtinai paskaitytų. Dėl šito 1905 m. caro žandarmerijos buvo sekamas.

Žmona - Sofija (Zofija) Kazlauskytė-Aleksandravičienė (g. apie 1859 - m. 1885-12-12), Žagarės vaistinės savininko pulk. Kazlauskio duktė, sūnus - Bronislovas.

1892 m. V. Aleksandravičius vedė antrą kartą. Antroji žmona - Kotryna Kerbedytė-Aleksandravičienė (1863-02-08 - 1926-03-28), vaikai - Janina (mirė kelerių metų), Vincas (žuvo tarnaudamas karininku Galicijoje), Juozas (vaistininkas), Kazys (mirė 1916 m. Maskvoje), Vanda (vėliau Gilienė), Konradas (teisininkas).

Šaltiniai

  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 87 - 89, 91, 126.
  • Aleksandravičiūtė - Navickienė Z. Iš kartos į kartą // Vienybė. - 1995.