Užlieknės kultūros namai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Užlieknės kultūros namai
Užlieknės kultūros namai 1963-1995 m. veikė šioje Užlieknės špitolėje

UŽLIEKNĖS KULTŪROS NAMAI pradėjo veikti 1963 m. buvusioje špitolėje. Direktoriumi paskirtas A. Jonaitis, meno vadovu - A. Lingys. Jie subūrė dramos būrelį, moterų ansamblį, sporto būrelį.

Kultūros namuose yra dirbę šie darbuotojai: P. Martinkus, J. Jakutis, J. Gustys, A. Kučka, S. Šlaustas, R. Misius, A. Kaveckaitė, Jautakytė, V. Stasiulytė, J. Juciuvienė, S. Pučinskaitė, R. Radvilas, V. Baužytė, D. Petrošienė, S. Juciūtė, R. Brazienė, S. Monkevičius, R. Vrubliauskaitė, R. Teniukaitė, D. Milieška, K. Žiogas, R. Stonkuvienė ir kt.

Veikė šie būreliai: dramos ratelis, moterų ansamblis, vokalinis duetas, instrumentinis ansamblis, agitmeninė brigada, skaitovų būrelis, liaudies šokių ratelis, vaikų choras, mergaičių ansamblis, vaikų dramos ratelis, meninės gimnastikos būrelis.

1982 m. kultūros namams už veiklą pripažinta trečioji vieta rajone kaimo kultūros nmų kategorijoje. Nugalėtoju toje pat kategorijoje tapo užliekniškių dramos kolektyvas, pastatę R. Kašausko pjesę „Vaiduokliai vienkiemyje". Dramos ratelyje dalyvavo raštinės darbuotojod Nijolė Beniušytė, Angelė Puldokienė, pirmininko pavaduotojas gamybos reikalams Aleksas Jucius ir kt. Pirmąją vietą tarp zoninių ir kaimo kultūros namų skaitovų iškovojo mokyklos mokytoja Adelė Petrauskaitė. Aktyviai meno saviveikloje dalyvavo traktorininkas Algis Vaičius, ūkio vyr. buhaltrė Stasė Misiuvienė ir kt. [1].

1995 m. pab. kultūros namai perkelti į buv. vaikų darželio patalpas. Dirbo: E. Memienė, M. Pilybienė (nuo 1992 m. kultūrinių renginių organizatorė; ji subūrė mėgėjų dramos teatrą) ir B. Žiaugaitė. Veikė vaikų ir suaugusiųjų dramos, ritiminių šokių, skaitovų, folkloro būreliai. Didžiausi kultūros namų darbuotojų pagalbininkai J. Jakimčius, E. Šakienė, S. Kučinskienė, E. ir O. Šarapnickių šeima, broliai Vilkai[2].

2012 m. kovo mėn. vyko jaunimo grupių iš įvairių rajono vietų vakaronė, kurioje dalyvavo jaunimas iš Šerkšnėnų, Pikelių, Tirkšlių, Užlieknės ir jaunimo klubas „laisvas" iš Sedos [3]. 2015 m. spalio mėn. surengė derliaus pabaigtuvių šventę ir vakaronę „Rėidper suodną obolėls".

Kasmet organizuoja Šv. Magdalenos atlaidų gegužines bei kitas šventes.

Kolektyvai

  • Estradinis ansamblis „Vakaras" (vad. Vytautas Dainius).
  • Folkloro ansamblis „Glousnis" (vad. Vytautas Dainius).
  • Mergaičių šokių kolektyvas

Vadovai

  • Julija Jucuvienė, 1971.
  • Birutė Vaičkienė, kultūrinės veiklos organizatorė

Kiti straipsniai

Šaltiniai

  1. S. Jonaitis. Dvidešimtmetį pažymint // Pergalės vėliava. - 1983. - Geg. 14.
  2. Vytautas Malūkas. Ramų pirmadienį Užlieknėje // Santarvė. - 1995. - Lapkr. 9. - Nr. 178-179. - P. 4-5.
  3. Gajutė Abelkienė. Jaunimo susitikime - smagus konkursas // Būdas žemaičių. - 2012. - Kov. 16. - Nr. 22. - P. 13.