Kontrimas Feliksas (1836)

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

KONTIMAS FELIKSAS (g. 1836 Dapšių k. - m. 1906 m. vasario mėn.; palaidotas Mažeikių kapinėse:jis buvo vienas iš pirmųjų palaidotų žmonių šiose kapinėse).

Mokėsi Telšių bajoriškoje penkiaklasėje mokykloje. Ten piešė, mokėsi literatūros, kūrė eiles. Mokyklos nebaigė. Mirus tėvui Ignacui, grįžo į tėviškę Jukniškyje. Kūrė lenkų ir žemaičių kalbomis eiles, mėgo poeziją. Buvo gudrus ir mėgo ginčus su dvasiškiis. Tarp žmonių minimas kaip paslaugus patarėjas, raštingas ir išsilavinęs, ginė valdžios nuskriaustuosius. Domėjosi liaudies papročiais, koplytėlėmis. Rašė menišku kaligrafišku šriftu.

1877 m. (nurodoma ir kita data - 1883 m. [1]) Jukniškės sodyboje pastatė Dapšių koplytėlę, kuri buvo apie 4 m aukščio, 3 m pločio ir 4 m ilgio su langeliais, dvigubomis durelėmis altorėliu, gotiško stiliaus, su dviem bokšteliais. Joje buvo Izidoriaus, Florijono, Jono, Kazimiero, Felikso ir kt. skulptūros. Specialioje nišoje buvo Pietos skulptūra. Koplytėlę pastatyti padėjo dievdirbys Pocevičius iš Pikelių k. F. Kontrimas parašė testamentą, kuriuo įpareigojo savo vaikus kas dešimt metų daryti koplytėlės kapitalinį remontą, o kas trejus metus – smulkų remontą (dažymą ir panašiai). Sūnus Boleslovas Kontrimas skarda uždengė stogą, sutvirtino pamatus, nudažė stogą ir sienas. Vėliau koplytėlė smarkiai apdegė, dabar ji gražiai restauruota ir yra saugoma valstybės.

Šaltiniai

  1. Valerija Kvederaitė. Laislavaikį žiemą ƒ„atima" nėrimas ir mezgimas // Būdas žemaičių. - 2013. - Vasar. 5. - Nr. 10. - P. 4, 8.

  • Č. Kontrimas. Juodeikių apylinkė. Dapšiai // Kraštotyros medžiaga. - P. 226-235.