Adomas Mačius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Adomas Mačius

MAČIUS ADOMAS, Mačys Adomas (g. 1882-05-23 Auksūdžio k. - m. po 1938), provizorius, draudžiamosios spaudos platintojas.

Besimokydamas Liepojos gimnazijoje priklausė slaptai lietuvių moksleivių draugijai, kuriai vadovo Jonas Biliūnas. Baigęs Liepojos gimnazijos 4 klases, 1901 m. įstojo į Rygos vaistinę vaistinės mokiniu. Rygoje priklausė slaptai „Šviesos" draugijai, buvo jos kasininkas. Artimai bendradarbiavo su Liudviku Jakavičiumi, platino lietuvišką spaudą, kurią slėpdavo vaistinėje. 1907 m. Charkove išlaikė vaistininko padėjėjo egzaminus. 1917-1918 m. lankė Kijevo universiteto farmacijos skyrių. I pasaulinio karo metu buvo Konotopo (Ukraina) miesto valdybos nariu ir lenkų-lietuvių klubo lietuvių sekcijos pirmininkas. 1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą ir kartu su Juozu Matulaičiu turėjo vaistinę Kaune. Buvo Lietuvos vaistininkų draugijos valdybos narys, Homeopatijos draugijos garnės narys, priklausė Vilniui vaduoti ir Lietuvos tautininkų sąjungai, Vaistažolininkų draugijai ir kt. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. atvyko į JAV.

Spaudos draudimo metu A. Mačius skaitė ir platino lietuviškas knygas, laikraščius ir atsišaukimus, palaikė ryšius su knygnešiais. Daug spaudos gaudavo iš tuo metu Liepojoje gyvenusio Augustino Baranausko. Vykdamas į namus vasaros atostogų veždavosi lietuviškų atsišaukimų. Su bendramoksliais, slaptojo būrelio nariais, išlipindavo šv. Jono naktį visuose artimiausiuose miesteliuose ir vieškeliuose. Buvo žandarų įtarimas, sekamas ir tardomas.

Bendradarbiavo leidiniuose: „Farmacijos žinios", „Botagas", „Juokdarys" ir kt.

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1959. - T. 17. - P. 48-49.
  • Jakavičius L. Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų. - Šiauliai. - 1939. - P. 56, 63-64.
  • Mačius A. Farmacininkai - Liepojos gimnazijos slaptojo ratelio nariai // Farmacijos žinios. - 1938. - Nr. 2. - P. 41-42.
  • Kaluškevičius B.; Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – V., 2004. – P. 281.