Viekšnių kultūros centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
14:37, 24 liepos 2012 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

VIEKŠNIŲ KULTŪROS CENTRAS, Viekšnių kultūros namai. Yra Viekšnių mstl., Tirkšlių g. 3a. Nuo 2006 m. spalio 1 d. veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga.

Viekšnių kultūros centro pučiamųjų kvartetas

Istorija

1953 m. Viekšniuose penki entuziastai, vadovaujami mokytojo Vinco Deniušio, pastatė L. Turgenevo trijų veiksmų pjesę „Neatsargumas". Tai buvo kultūrinio darbo Viekšniuose pradžia. Pirmieji artistai buvo mokytojai Birutė Jokubaitytė-Zvicevičienė ir Stasys Ablingis. Iki 1970 m. Viekšniuose buvo kultūros namai. Kai sudegė medinis pastatas, kultūros darbuotojai dviem dešimtmečiams prisiglaudė miesto bibliotekoje. Per tuos metus kultūros namų dramos kolektyvas ne tik vaidino, bet vėliau ir režisieriaus specialybes pasirinko Arūnas Baltutis, Daiva Butnoriūtė-Kvaukienė, Paulius Mylė.

1988 m. pradėti statyti nauji kultūros namai. Tai turėjo būti erdvus, patogus pastatas: talpinanti per 400 žiūrovų salė, didelė biblioteka (dabar yra avariniame name), parodų salė ir kt. patalpos. 1992 m. stayba dėl lėšų stygiaus nutraukta, pastatas užkonservuotaas, vėliau visai nugriautas. Tais pačiais metais kultūros namai pekelti į Žemės ūkio mokyklą. Čia buvo suremontuota salė, įrengta scena, apšvietimas. 2001 m. pasikeitus Žėmės ūkio mokyklos statusui ir vadovams, buvo pareikalauta nuomos. Kadangi biudžete tam nebuvo numatyta lėšų, kultūros namai nuo 2002 m. vasario 1 d. iškelti į pirties pastatą, kuriame iki šiol repetuoja bei rengia mažus kamerinius renginius. Salės ir scenos šiame pastate nėra.

Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centras savo veiklą pradėjo 2006 m. spalio 1 d. Įstaiga, kurioje dirba 11 darbuotojų (iš jų 6 kūrybiniai) tiria ir tenkina seniūnijos kultūrinius poreikius, puoselėja krašto kultūrines tradicijas, organizuoja mėgėjiško ir profesionaliojo meno renginius, rūpinasi seniūnijos gyventojų laisvalaikio įprasminimu, teikia kultūros paslaugas, savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, siekia, kad visi seniūnijos gyventojai galėtų dalyvauti kultūros centre veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvuose pagal savo pomėgius ir sugebėjimus. Nepaisant to, kad Viekšnių kultūros centras vienintelis rajone, neturintis savų patalpų, kultūrinę veiklą vykdo Viekšniuose ir Palnosuose.

2009 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-307 patvirtinta šios sudėties Viekšnių kultūros centro taryba: Paulius Auryla, Viekšnių gimnazijos tikybos mokytojas; Arūnas Baltutis, Viekšnių kultūros centro renginių organizatorius; Aldonis Eselinas, Viekšnių seniūnas; Vitalis Lizdenis, Viekšnių V.Deniušio meno mokyklos direktorius; Aušrelė Gurauskaitė, Biržiškų draugijos pirmininkė.

Kolektyvai

  • Vaikų bei merginų modernaus šokio kolektyvai (vad. Rima Šiuipienė),
  • Mėgėjų teatro kolektyvas (vad. Birutė Švažienė),
  • Jaunimo klubas „Skersvėjis“ (vad. Rima Šiuipienė ),
  • Menininkų klubas „Spalvarnis“ (vad. Birutė Švažienė),
  • Vaikų ansamblis „Pupa“ (vad. Inga Gudauskienė),
  • Liaudiškos muzikos kapela „Virventa“ (vad. Rimas Mikalauskas),
  • Vaikų estradinis bei moterų vokalinis ansambliai (vad. Karolis Vaičekauskas).

Folkloro kolektyvui „Poilsėlis" vadovavo mokytoja Nijolė Kontutienė

Vadovai

  • Regina Saladžiuvienė.
  • Birutė Švažienė (muo 1992 m.). Nuo 1976 m. dirba kultūros namuose.

Šaltiniai

  • Marija Eidimtienė. 50-metį trukęs Viekšnių kultūros namų gyvenimas // Būdas žemaičių. - 2003. - rugpj. 6. - Nr. 92. - P. 5.