Paieškos rezultatai

Jump to navigation Jump to search
 • ...okykla|Mažeikių specialiosios mokyklos]], jos stadiono ir Nepriklausomybės aikštės teritorijoje. ...ė // Santarvė. - 2010. - Spalio 23. - Nr. 120. - P. 10, 13.</ref>. Turgaus aikštės nebeliko, kai 1961 metais buvo pastatyta [[Mažeikių specialioji mokykla|M
  2 KiB (353 žodžiai) - 21:49, 13 rugpjūčio 2011
 • ..., kad jis skirtas tarybiniams kariams išvaduotojams. Sovietmečiu prie šios aikštės vykdavo gegužės 1-osios, Spalio švenčių demonstracijos ir mitingai. Pr
  2 KiB (353 žodžiai) - 14:10, 8 vasario 2015
 • ...jimo aikštelė bei rekonstruotos senojo stadiono tribūnos. Dirbtinę futbolo aikštės dangą dovanojo Lietuvos futbolo federacija.
  3 KiB (356 žodžiai) - 16:21, 29 sausio 2017
 • ...us ir Girėno bei M.Pečkauskaitės gatvių sankirtos, kiek atokiau nuo miesto aikštės. Pastatyta XIX a. pr.
  2 KiB (1 žodis) - 20:56, 18 vasario 2012
 • ...kompozicijų („Pirmieji išvaduotojai“, 1958 m.; „Revoliucija“ Kauno Janonio aikštės steloje, „Skrydis“ Kauno aerouoste, abu 1970 m.; „Žemė maitintoja�
  2 KiB (213 žodžių) - 19:03, 22 gruodžio 2013
 • ...ga|sinagoga]]. Netoli nuo sinagogos buvo žydų pirtis (mikva), maždaug ties aikštės viduriu, dešinėje pusėje žiūrint nuo bažnyčios (šiaurinėje pusėje ...gaisrą, kai sudegė didelė dalis miestelio, ypač smarkiai nukentėjo pietinė aikštės pusė.
  6 KiB (795 žodžiai) - 19:00, 2 gruodžio 2013
 • ...artu su Jonu Laudinsku rūpinosi [[Nepriklausomybės aikštė|Nepriklausomybės aikštės]] sutvarkymu ir statyba. Aleksandras Ribikauskas pastatė atminimo kryžių
  4 KiB (566 žodžiai) - 18:20, 10 gruodžio 2011
 • ..., kad jis skirtas tarybiniams kariams išvaduotojams. Sovietmečiu prie šios aikštės vykdavo gegužės 1-osios, Spalio švenčių demonstracijos ir mitingai. Pr
  8 KiB (1 169 žodžiai) - 21:27, 24 rugpjūčio 2013
 • ...pat skirta žemė keliui į sinagogos sklypą. 1799 m. žydai gyveno jau visose aikštės kraštinėse: pirmojoje buvo 13 sklypų ir visi priklausė žydams, antrojo ...k kai kurie esminiai urbanistiniai elementai yra išlaikyti. Neliko turgaus aikštės viduryje buvusių dviejų prekybinių paviljonų eilių, kur daugiausia pre
  11 KiB (1 619 žodžių) - 18:55, 2 gruodžio 2013
 • Sedos miestas su gatvių tinklu, aikštės planu, užstatymo fragmentais įrašytas į vietinės reikšmės urbanistik ...agoga]] (AtV1013), magazinas (S 473), pats Sedos miestas su gatvių tinklu, aikštės planu, užstatymo fragmentais (U V36), Sedos šaltinis (MC 20775), koplytst
  9 KiB (1 304 žodžiai) - 20:55, 4 liepos 2015
 • ...pačiame miestelio centre, o kiek nuošaliau, lygiagrečiai vienai iš turgaus aikštės namų linijų. Gatvė, kuriose stovi šis pastatas, yra viena seniausių mi
  6 KiB (929 žodžiai) - 22:19, 4 rugsėjo 2016
 • ...sutartį su Telšių apskrities Žemaitijos Šaulių 8-ąja rinktine, dėl Šaulių aikštės atkūrimo projekto. ...įregistruotas Šaulių aikštės žemės sklypas ir suteiktas oficialus „Šaulių aikštės“ vardas.
  12 KiB (1 603 žodžiai) - 15:35, 10 balandžio 2016
 • ...s stovėjo neilgai, nes miesto svečiams pradėjus šaipytis, kad mažeikiškiai aikštės centre „tupyklą" pasistatė, ir buvo nugriautas. Artėjant 500-osioms Vy
  7 KiB (1 067 žodžiai) - 12:43, 14 rugpjūčio 2011
 • ...dėka aikštėje atsirado du didžiuliai akmenys, kurių vienas ir tapo Šaulių aikštės liudytoju. Sovietiniais laikais apie šią aikštę niekas nieko nežinojo,
  14 KiB (2 023 žodžiai) - 18:55, 2 gruodžio 2013
 • ...ė miško žemės sklypą (dabar čia [[Mažeikių karių kapinės|karių kapinės]]). Aikštės įrengimas užsitęsė tris metus, nes reikėjo iškirsti pušis, išrauti
  11 KiB (1 594 žodžiai) - 18:46, 2 gruodžio 2013
 • ...s šaulių sąjungos aikštė", atidengė prieš kelerius metus Anapilin išėjusio aikštės prižiūrėtojo ir saugotojo Juozapo Petkevičiaus našlė Irena Petkeviči
  22 KiB (3 183 žodžiai) - 22:57, 23 sausio 2019
 • ...rvojimas" kapinių koplytėlėje (D V4421), Židikų miestelio gatvių tinklas, aikštės planas (U V58), [[Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia|Šv. Jono krik
  28 KiB (3 966 žodžiai) - 22:31, 29 liepos 2016