Sniegena Chriščinavičienė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

CHRIŠČINAVIČIENĖ SNIEGENA (g. 1952-04-12 Telšių raj., Lingėnų k.), tautodailininkė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė (nuo 1999 m.), viekšniškių menininkų klubo „Spalvarnis" narė.

Sniegena Chriščinavičienė

Mokėsi Barzdžių pradinėje ir Pavandenės vidurinėje mokyklose. Kauno kooperacijos technikume įsigijo prekių žinovės specialybę. Nuo 1981 m. dirbo Mažeikių statystikos skyriaus ekonomiste, po to - Mažeikių viešosios bibliotekos Naftininkų filialo vyr. bibliotekininke, nuo 2009 m. spalio 1 d. Viekšnių bibliotekoje. Pirmąjį paveikslą iš akmenėlių ir smėlio sukūrė 1995 m. ir pavadino „Su šv. Kalėdom". Kuria paveikslus iš natūralių medžiagų: smėlio, žemės, molio, akmens, visiškai nenaudodama dažų. Iš viso surengė 43 autorines parodas, iš kurių šešias - užsienyje. Pirmoji paroda surengta 1997 m. Viekšniuose, kitos Mažeikiuose, Plungėje, Telšiuose, Rietave, Joniškyje, Šilutėje, Raseiniuose, Šiauliuose, N. Akmenėje, Kaune ir kt. Jos darbai eksponuoti 23 tautodailės parodose. 2005 metų pavasarį dalyvavo Prancūzijoje surengtoje akcijoje „Europos muziejų naktys“ (čia pristatė 12 savo paveikslų) ir iš jos parsivežė Prancūzijos muziejų direkcijos padėkos raštą.

Savo paveikslus menininkė nuo 1999 m. liepos 17 d. eksponuoja Viekšniuose, Vytauto g. 43 savo namuose įkurtoje galerijoje „Sniegenos giesmė akmenėliui". Nemokamai priima pavienius lankytojus ir grupes. S. Chriščinavičienės paveikslų galeriją gausiai lanko ne tik lietuviai, bet ir svečiai, atvykę iš įvairių pasaulio kraštų: Švedijos, Suomijos, Danijos, Italijos, Lenkijos, Estijos, Vokietijos, JAV. Nemažai paveikslų kartu su galerijos lankytojais iškeliavo į užsienį. 2000 m. darbai eksponuoti Suomijoje, 2006 m. rudenį - Vokietijoje.

S. Chriščinavičienė iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių žemės turtų susirnko 40 žemės spalvų paletę ir sukūrė tapybos žeme techniką. Iš viso yra sukūrusi apie 500 paveikslų. Yra išleidusi tris savo poezijos rinkinius - „Eilės, išbirusios iš smėlio" (2005 m.), „Šimtmečių sandūroje" (2007 m.) ir „Iš gyvenimo siūlų" (1912 m.). 1998 m. prie savo namų pasistatė koplytėlę, kurią pašventino Viekšnių parapijos klebonas M. Petrauskas.

Apdovanota Akmenės, Mažeikių rajono, Telšių apskrities valdžios institucijų, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Prancūzijos kultūros ministerijos muziejų direkcijos, Lietuvos tautodailininkų sąjungos padėkos raštais.

2011 m. kovo 9 d. Sniegena Chriščinavičienė buvo apdovanota Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija už rašytojos vardo puoselėjimą, švietėjiškos, kultūrinės ir labdaringos veiklos tęsimą.

Šaltiniai

 • Juodpusis A. Daina ir giesmė akmenėliui // Vienybė. - 1999. - Sausio 7. - P. 3.
 • Ruškys V. Viekšniškiai pasistatė koplytėlę // Šiaulių kraštas. - 1998. - Liepos 28. - P. 17.
 • Šiurkuvienė J. Kurianti akmeninius paveikslus // Šiaulių kraštas. - 1997. - Spalio 30. - P. 9.
 • Pagiriamasis žodis akmeniui // Vienybė. - 1998. - Gruodžio 23.
 • Klimavičiūtė V. Savito talento menininkė // Būdas žemaičių. - 1999. - Balandžio 2.
 • Šimanauskaitė D. Gamtos dovanos - kūrybai // Santarvė. - 1999.
 • Juodpusis A. Giesmė akmenėliui - Viekšniuose // Vienybė. - 1999. - Liepos 24.
 • Šernaitė V. Sniegena užrideno akmenį į kalno viršūnę // Santarvė. - 1999. - Liepos 20.
 • Fiodorova R. Sniegenai Chriščinavičienei - tautodailininkės vardas // Būdas žemaičių. - 2000. - Sausio 18. - P. 6.
 • Sučylienė J. Viekšniškiai garsina Lietuvą // Būdas žemaičių. - 2001. - Gruodžio 7.
 • Viekšniškės tautodailininkės kūryba - Suomijoje // Santarvė. - 2002. - Gruodžio 6.
 • Eidimtienė M. Visatos atspindžiai žemės spalvose // Būdas žemaičių. - 2002. - Balandžio 12. - P. 6.
 • Urnienė N. Sniegenos pašaukimas - kurti grožį // Būdas žemaičių. - 2002. - Vasario 20.
 • Sučylienė J. Mažeikių krašto žmonės // Būdas žemaičių. - 2002. - Vasario 2.
 • Plastinina B. Pievų karalaitė, tapusi įrankiu Kūrėjo rankose // Santarvė. - 2005. - gruodžio 22.
 • Plastinina B. Viekšniškės darbai eksponuojami Vokietijoje // Santarvė. - 2006. - Rugpjūčio 3.
 • Vaišnienė S. Moteris, skleidžianti džiaugsmą // Būdas žemaičių. - 2009. - Gruodžio 4.
 • Kas yra kas Telšių apskrityje 2001. – 2001. – P. 41.

Nuorodos