Ruzgų pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Ruzgų pagrindinė mokykla
Ruzgų pagrindinė mokykla
Ruzgų pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89451 Mažeikių apyl. sen., Ruzgų k.
Tel./Faksas: 8-443-90581
Direktorė (-ius): l.e.p. Laima Raišutytė (2018-01-29 - 2019-08-31 (prieš ją - Juozas Rozga (2001-05-14 - 2018-01-14))
Mokinių skaičius: 73 (2010/2011 m.m.)
Mokytojų skaičius: 19 73 (2010/2011 m.m.)
Klasių komplektų skaičius: 8 (2008/2009 m.m.)

RUZGŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA yra Ruzguose. 2019 m. rugpjūčio 31 d. mokykla baigė savo veiklą kaip juridinis asmuo ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tapo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos Ruzgų skyriumi. 2021 m. spalio 1 d. mokykla uždaryta.

Ruzgu mokykla. MKE.jpg

Mokyklą lanko moksleiviai ne tik iš Ruzgų kaimo, bet ir iš aplinkinių Bugenių, Dapšių, Naudvario, Kugių, Pumpurų, Ventos geležinkelio stoties kaimų.

Lit. šaltiniuose nurodoma, kad 1917 m. Ruzguose įsteigta mokykla, kurioje dėstyta lietuviškai ir vokiškai. Pirmasis Ruzgų mokytojas buvo Zybavičius (vėliau atsargos majoras, gyveno JAV)[1].

1947 m. Ruzgų dvaro pastate buvo atidaryta pradinė mokykla (pastatas neišliko). Pirmoji Ruzgų pradžios mokyklos mokytoja buvo Melanija Dargytė – Jurgelevičienė. Vėliau pradėta galvoti apie septynmetės mokyklos atidarymą. Būta nemažai ginčų tuometiniame Židikų valsčiaus vykdomajame komitete: septynmetę mokyklą įkurti Ruzguose ar Dapšių mokyklos bazėje. 1949 m. Ruzgų pradinė mokykla reorganizuota į septynmetę, kuri persikėlė į buvusio bankininko Urbono namą Vanagiškių kaime, 1,5 km nuo Ruzgų. Tais laikais tai buvo vienas ryškiausių švietimo židinių plačioje Ruzgų apylinkėje. Senosios mokyklos pastato jau nebėra, jos vietą Vanagiškėse mena išlikę sodo medžiai.

Įkūrus septynmetę mokyklą, mokyklos direktoriumi buvo paskirtas B. Navardauskas. Su I – IV klasėmis dirbo mokytojas Jurgelevičius, V klasės vadovu buvo paskirtas Z. Balanavičius.

1950/51 mokslo metais mokykloje jau veikė ir V, ir VI klasės. Į mokytojų kolektyvą įsijungė nauji pedagogai: Baltrutytė, Kneitaitė, Domanskytė, Šarvienė. 1951/52 mokslo metais mokyklos direktoriumi paskirtas J. Bardziliauskas. Mokykloje veikė visos klasės. Tais metais mokykla išleido pirmąją jaunųjų abiturientų – septintokų – laidą.

Kitais mokslo metais pedagogų būrį papildė nauji mokytojai. Tai Brunienė, Augustauskaitė, Kekienė. To meto pedagogai mokslo žinias teikė ne tik moksleiviams, bet ir jų tėvams, tarybinio ūkio dirbantiesiems.

1954-55 mokslo metais mokyklos direktoriumi paskirtas P. Žvirblis. Atvyko naujų mokytojų: Akūnienė, iš tarybinės armijos grįžo Z. Balanavičius. Mokykloje pamokas vedė neturintys reikiamo išsilavinimo pedagogai.

1955-56 metais mokyklą vėl papildė nauji mokytojai: G. Rubinaitė, A. Noreikienė. I-IV klasės dirbo kartu. Joms vadovavo mokytoja I. Balanavičienė. Svarbiausias mokytojų kolektyvo tikslas – likviduoti neraštingumą, skleisti mokslo žinias tarp mokinių ir jų tėvų.

1957 metais mokyklai vadovauti paskiriamas Z. Balanavičius. Mokykla pasipildė naujais mokytojais: J. Mozūru, M.Grigutiene, A. Noreikiu, Čepaičiu. Kitais metais į mokyklą atvyko nauja pedagogų šeima – A. ir E. Arlauskai. Rimtesnis dėmesys buvo skiriamas metodiniam darbui. Mokykloje veikė I-IV klasių mokytojų metodinis ratelis, kuriam priklausė Juodeikėlių pradinės, Ruzgų septynmetės, Dapšių pradinės, Bukončių pradinės, Ventos pradinės, Ritinės pradinės mokyklų mokytojai.

1962-63 mokslo metais Ruzgų septynmetė mokykla reorganizuojama į aštuonmetę.

1964 metais mokytoja M. Grigutienė paskiriama direktoriaus pavaduotoja mokymo reiklalams. Ji vadovavo pradinių klasių metodiniam rateliui. V-VIII klasių mokytojai savo žinias gilino savarankiškai studijuodami pedagoginę ir metodinę literatūrą.

Pagrindinės metodinio darbo gairės – pamokų aptarimas, mokinių suaktyvinimas, dėstymo lygio kėlimas, dailiojo skaitymo mokymas.

1965/66 mokslo metais mokytojų sudėtis keičiasi. Į mokyklą atvyko jauna mokytoja V. Petrikaitė. Tais pačiais metais pradėjo mokytojo kelią A. Gustys. Dauguma mokytojų – tik su viduriniu išsilavinimu, bet studijavo aukštosiose mokyklose neakivaizdžiai.

Mokykloje be pradinių klasių metodinių ratelių vyko ir V-VIII klasių vadovų metodiniai užsiėmimai, kuriems vadovavo mokytoja M. Grigutienė. Jau kitais metais rajoninis metodinis užsiėmimas vyko Ruzguose. Atvirą pamoką vedė mokytoja D. Federavičiūtė.

1970/71 mokslo metais pastatyta nauja 240 vietų tipinė mokykla. Kolektyvas pasipildė naujais nariais, iš viso dirbo 14 mokytojų. Mokinių skaičius nemažėjo, jų buvo 168. Mokyklai tada vadovavo Olga Miškinienė, direktoriaus pavaduotoja Marytė Grigutienė. Panaikinus Dapšių ir Juodeikių pradines klases, mokiniai pradėjo mokytis Ruzguose.

1974/75 m.m. mokyklai pradėjo vadovauti B. Skrodenienė. Direktorė įvedė mokykloje naujovę: pradedami rengti pradinių klasių, rusų kalbos, biologijos, chemijos, istorijos-geografijos, fizikos, lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos metodiniai kabinetai.

1980/81 m.m. mokykloje labai keitėsi mokytojų sudėtis. Direktoriumi paskiriamas tik ką baigęs pedagoginį institutą A. Šadauskas, drektoriaus pavaduotoja Z. Jonušienė, kuri šiose pareigose dirba iki šiol.

Nuo 1990-ųjų moksleivių skaičius ėmė mažėti. Apie 2000-uosius jis nesiekė nė penkiasdešimties. Mokyklos direktorius Kazys Gudonis (nuo 1983 m.).

2008/2009 m.m. buvo 88 mokiniai, 8 klasių komplektai, dirbo 15 mokytojų. Nuo pirmos mokyklos gyvavimo dienos iki šiol direktoriaus pavaduotoja dirba Zita Eugenija Jonušienė.

Direktoriai

  • Mindaugas Miškinis
  • Bronislava Skrodenienė
  • Algirdas Šadauskas
  • Kazimieras Gudonis
  • Juozas Rozga, nuo 2001 m.

Šaltiniai

  1. Kviklys B. Mūsų Lietuva. - 2-oji (fotogr.) laida. - V., 1992. - T. 4. - 816 p. - P. 397.