Plinkšių pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.
Plinkšių pagrindinė mokykla
Plinkšių pagrindinė mokykla
Plinkšių pagrindinė mokykla
Informacija
Adresas: LT 89356 Šerkšnėnų sen., Plinkšių k.
Tel./Faksas: 8-443-41217
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Vida Lukauskienė (nuo 1993 m.)
Mokinių skaičius: 106
Mokytojų skaičius: 17
Klasių komplektų skaičius: 7 (2008/2009 m.m.)

PLINKŠIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA (nuo 1993 m.; - 1977 m. Ketūnų aštuonmetė mokykla, 1977 - 1987 m. Plinkšių aštuonmetė mokykla, 1987 - 1993 m. Plinkšių devynmetės mokykla), buvo Plinkšių k., Mokyklos g. 1.

Aštuntos klasės mokiniai paskutinio skambučio dieną 1979-05-25

Mokykloje mokosi mokiniai iš Plinkšių, Rubikų, Kalniškių, Ketūnų ir kt. kaimų. Mokykloje dirba vienas mokytojas metodininkas, dešimt vyresniųjų mokytojų.

Mokyklos misija - teikti pilnavertį pagrindinį išsilavinimą Plinkšių krašto vaikams ir vykdyti švietėjiškas funkcijas viso kaimo bendruomenei.

Istorija

1929 metais Plinkšių dvaro žemės buvo nusavintos, paliekant 80 ha. Žemė buvo išdalinta 45-iems ūkininkams ir 17 hektarų skirta Sedos šv. Vincento draugijos senelių prieglaudai. 1934 metais Plinkšių dvarą nupirko Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Čia buvo įkurta žemės ūkio mokykla, kuri buvo pavadinta M. Valančiaus vardu. Žemės ūkio mokykla ruošė ūkio specialistus, kurių labai trūko Lietuvos kaimui. Mergaitės buvo ruošiamos pagal specialią programą, mokant jas namų ruošos darbų. Žemės ūkio mokykla veikė ir vokiečių okupacijos metais. Ji vėliau, apie 1955-uosius buvo pertvarkyta į žemės ūkio technikumą, kur buvo ruošiami agronomai ir zootechnikai.

1977 metais Žemės ūkio technikumas buvo uždarytas, o dvaro rūmai ir parkas atiteko Plinkšių valstybiniam ūkiui. Aštuonmetė mokykla tuo metu buvo Ketūnų kaime, už dviejų kilometrų nuo Plinkšių gyvenvietės. Mokyklos pastatas buvo labai senas, jokios sporto salės. Didelių pastangų dėka pavyko prisiglausti Plinkšių rūmuose, kol Plinkšių gyvenvietėje buvo pastatyta mokykla. Mokiniai beveik tilpo pirmajame rūmų aukšte, antrajame tuomet buvo kaimo biblioteka, kultūros namai, felčerinis punktas. Rūmuose mokiniai mokėsi dvejis metus.

1979 m. vasarą padėti pamatai naujai mokyklai. 1978/79 m.m. komėsi 133 mokiniai, dirbo 11 mokytojų. Vokiečių kalbą ir darbus dėstė direktorius P. Valužis, matematiką VII-VIII kl., chemiją VII kl. - direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams D. Šližienė, rusų k. - mokytoja J. Derkintytė, biologiją, geografiją, darbus, gamtos pažinimą - A. Daugintienė, matematiką IV-V-VI kl. ir muziką - A. Stančiuvienė, lietuvių kalbą IV-VII kl. - A. Vozgirdienė, istoriją, teisės pagrindus, lietuvių k. VIII kl., braižybą, piešimą - B. Gricienė, fiziką VII-VIII kl., chemiją VIII kl, fizinį lavinimą - S. Gurauskaitė, su I klase - A. Šakienė, II ir III kl. - R. Griciuvienė, su prailginta darbo dienos grupe - O. Vanagienė. Iš 11 mokytojų penki su aukštuoju išsilavinimu, keturi studijavo neakivaizdžiai. 1978/79 m.m. iš viso buvo 7 klasių komplektai, 8 klasės, veikė viena prailgintos darbo dienos grupė. Mokykloje tik antri metai buvo dirbama kabinete sistema. Buvo šeši kabinetai: lietuvių k. ir literatūros, rusų k. ir literatūros, matematikos, fizikos, istorijos ir biologijos. Mokyklos biblioteka turėjo 1164 egz. vadovėlių. 1978/79 m.m. mokslo metus baigė 142 mokiniai; aštuntą klasę - 18 mokinių. Geriausiai besimokantys mokiniai: I kl. - Aldona Jonikaitė, Inga Eičinaitė, II kl. - Dalytė Griciutė, Vaidas Stončius, Kontrimas, III kl. - Silva Šakytė, Gražina Nugarytė, IV kl. - Rita Griciutė, VI kl. - Edita Stočkutė, Romas Juška, VIII kl.- Alvidas Stočkus. Mokiniai dalyvavo rajono organizuojamose priemonėse. Sporto kolektyvo organizuotose varžybose VI kl. mokinė Janina Kesminaitė 100 m bėgime užėmė II vietą, mokyklos jaunųjų turistų grupė 1979 m. pavasarį vykusimae sąskrydyje už stovyklavietės įrengimą užėmė II vietą, apdovanota garbės raštu ir prizu. 1978/79 m.m. mokykloje buvo 18 komjaunuolių (mokyklos komjaunimo sekretorė VIII kl. mokinė Irena Jastrumskytė). Rugsėjo pirmąją į mokyklą susirinko 76 pionieriai ir 39 spaliukai. Vyr. pionierių vadove dirbo Sigita Gurauskaitė.

1980 m. spalio 17 d. duris atvėrė naujai pastatytas Plinkšių mokyklos pastatas. Tuometinėje aštuonmetėje mokykloje mokėsi 150 mokinių, dirbo 12 pedagogų. Pirmasis mokyklos direktorius buvo Petras Valužis, direktoriaus pavaduotoja Danutė Šližienė.

1987-aisiais mokykla tapo Plinkšių devynmete. 1988-1992 mokslo metais mokyklai vadovavo Alfredas Vaišnoras, pavaduotoja - Vida Lukauskienė, mokėsi 140 mokinių. 1992-1993 mokslo metais mokyklai vadovavo Gediminas Grigolaitis. Joje mokėsi 130 mokinių. 1993 metais mokykla tapo Plinkšių pagrindine mokykla. Direktore pradeda dirbti Vida Lukauskienė, o pavaduotoja ugdymui - Sigita Vanagienė. 1993-2003 mokslo metais mokykloje mokėsi nuo 115 iki 130 mokinių, dirbo 15 mokytojų. Kai kurie jų jau nebedirba. Daug metų mokyklai atidavę pedagogai - Petras Valužis, Danutė Šližienė, Bronė Gricienė, Aleksandra Daugintienė, A. Šakienė, Regina Griciuvienė, kiti.

1997-2003 mokslo metais mokykloje veikė priešmokyklinio ugdymo klasė, kuri dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus 2003-aisiais buvo uždaryta. Pirmosios ir antrosios klasės jau 2002-aisiais pradėjo mokytis jungtinėje klasėje. 2003-2004 mokslo metais pradinių klasių liko tik du komplektai. 2003 m. mokykloje įrengta kompiuterių klasė, pradeda veikti internetas. 2004-2005 mokslo metais mokėsi 109 mokiniai, dirbo 18 mokytojų. 2005 m. mokyklą baigė 24-toji laida (16 mokinių).

2005-2006 mokslo metais mokykloje mokosi 106 mokiniai. Iš jų - pirmoje-ketvirtoje klasėje mokosi 24 mokiniai, penktoje-dešimtoje - 82. 2006 m. mokyklą baigė 11 mokinių. 2007 m. įrengtas kompiuterizuotas gamtamokslinis kabinetas, baigė 26 laida – 16 mokinių. 2008 m. baigė 27 laida – 18 mokinių.

Plinkšių pagrindinė mokykla įsigijo mokymo priemonių už 29.500 Lt. Naują periodinę cheminių elementų lentelę, elektroninę mašiną, daugialypės terpės projektorių su trikoju ekranu, interaktyviąją lentą su mokomosiomis programomis, interaktyviąją rašomąją lentą, lipnių skelbimų lentų komplektą, nešiojamą kompiuterį su išoriniu diskelių nuskaitymo renginiu, rašomąją magnetinę lentą su stovu, vaizdo kamerą,elektrinę viryklę su garų rinktuvu, medienos tekinimo stakles, pjovimo stakles.

Rajono savivaldybės tarybos sprendimu gavo du baldų komplektus su dviviečiais stalais.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota ir tapo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pagrindinio udymo skyriumi. 2010/2011 m. skyriuje mokosi 29 mokiniai, dirba 11 mokytojų ir 9 aplinkos darbuotojai. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. skyrius uždarytas. Planuojama įsteigti Senelių globos namus[1].

Veikla

Mokykloje veikia: dainuojamosios poezijos, dailiųjų darbelių, informatikos, medžio drožinėtojų, folklorinis, sporto, choreografijos, sveikos gyvensenos būreliai, pop choras, miškininkų sambūris, skautų organizacija (nuo 1999 m.; vad. Virginija Katkuvienė).

Kasmet mokykloje vyksta: pirmo skambučio, mokyklos gimtadienio, sveiko maisto, Užgavėnių, mamyčių, paskutinio skambučio šventės, dalykų savaičių, Žemės dienos, skautų sakaitės ir kt. renginiai.

2005 m. Mindaugas Kačerauskas dalyvavo VI Žemaitijos jaunųjų talentų (medžio drožinėtojų) kūrybos parodoje - konkurse Stanislovo Riaubos vardo premijai laimėti ir pelnė diplomą.

Direktoriai

  • Petras Valužis, 1974-1988 m.
  • Alfredas Vaišnoras, 1988-1992 m.
  • Gediminas Grygolaitis, 1992-1993 m.
  • Vida Lukauskienė, 1993-2011 m.

Mokyklos himnas


Plinkšių ežere - perle žemaičių,
Pre tavęs lyg žuvėdra balta.
Apkabinta berniukų, mergaičių
Šviečia mūsų miela mokykla.


Šypsos krykščia čia mūsų vaikystė,
Čia užgimsta svajonė pirma.
Tu mus mokslo šventove mieliausia,
Mūsų tu mylima mokykla.


Tu žuvėdra pakrantės baltoji,
Mus vilčių ir likimų lopšys.
Tegu laisvas Tėvynės rytojus,
Tavo vardą garbingai rašys.


Plinkšių ežere - perle žemaičių,
Prie tavęs mūsų džiaugsmo šalis.
Metai bėgs, o berniukų, mergaičių,
Linksmas čia nenutils klegesys.


Žodžiai: mokyt. L.Derkintienės, muzika: A.Raudonikio.

Šaltiniai

  1. Vietoj pagrindinio ugdymo - globos namai? // Būdas žemaičių. - 2011 m. kovo 25. - Nr. 23. - P. 1, 3.