Mažeikių cerkvinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Gears.gif  Straipsnis šiuo metu tvarkomas.
Reikia ištaisyti gramatines klaidas, suredaguoti tekstą. Jei galite tai padaryti, spauskite čia.

MAŽEIKIŲ CERKVINĖ MOKYKLA pastatyta ir pradėjo veikti 1896 m. Iš pradžių ją lankė daugiau negu 60 mokinių, iš kurių apie 40 katalikų vaikų. Mokytojas kartu su stačiatikių dvasininku suorganizavo mokinių chorą, kuris kasdien prieš pamokas giedodavo stačiatikių religines giesmes. Kadangi kitos mokyklos nebuvo, kai kurie mažeikiškiai leisdavo berniukus ir į cerkvinę mokyklą, nes pramokus rusiškai lengviau būdavo tarnauti kariuomenėje. Paraginti kunigų drąsesni žemaičiai kalbino vyresnius mokinius nesimokyti cerkvinio rašto, negiedoti stačiatikių giesmių.

Buvo dėstoma stačiatkių tikyba, cerkvinis giedojimas, civiliniu ir cerkviniu raidynu skaitymas bei rašymas, aritmetika

Spaudoje yra paskelbta žinia apie Mažeikių cerkvinės mokyklos mokytojo žiaurumą. 1897 m. žiemą mokinys Sprindys nenoriai skaitė ir atsakinėjo. Mokytojui Polidovui pradėjus bartis, Sprindys drąsiai išdrožė, kad cerkvinė mokykla jam mažai reikalinga. Įtūžęs mokytojas trenkė Sprindžiui stora knyga per galvą Šis suknuibo ir čia pat mirė. Kitą dieną mokytojo poelgį tyręs žandaras surašė devynių mokinių parodymus ir privertė juos pasirašyti neperskaičius teksto. Mokytojas Polidovas liko nenubaustas, tiktai, iškeltas iš Mažeikių. Po tokio įvykio 37 katalikai atsiėmę savo vaikus iš cerkvinės mokyklos. Teigiama, kad 1937 m. dar buvo gyvų šio žiauraus įvykio liudininkų.

Užsienyje leidžiamoje to meto lietuvių periodikoje minėtas įvykis nebuvo aprašytas. Kai kurie katalikų vaikai ir toliau lankė Mažeikių cerkvinę mokyklą, apie kurią 1900 m. kun. J. Tumas – Vaižgantas rašė: „Dabar į tą mokyklą eina į kelias dešimtis mokinių ruskių, liuteriečių ir nemažas skaitlius tamsiųjų katalikų ūkininkų ir tarnaujančių prie geležies kelio. Tiems nieko nemačija kalbėjus, kad neleistų vaikų ten, kur katalikų kunigas nevaikščioja, kur katalikų vieros niekas nemoka, kur, priešingai, po kelis kartus ant nedidelios atsilanko popas ir visiems vaikams išguldinėja provoslavijos mokslą, čia pat rodo panoramas, šventomis dienomis skaito knygas; žinoma, viskas taip parinkta esti, kad provoslaviją išgirti, o kitas vieras, ypač katalikišką, pažeminti. Negut kas galvas apsuko mažeikiškiams, kad jie savo vaikus paveda auklėti vieros nepritekliams! Asiimkite vaikus, ir be jų gana turime kūlvatrų, užsigsinančių tėvų viėros ir kalbos”.

Cerkvinė mokykla stengėsi vilioti bent neturtingesnių katalikų šeimų vaikus. Buvo nemokamai dalijami vadovėliai. Beje, po 1905 m. ta mokykla turėjo ir lietuviškų vadovėlių, norinčius šiek tiek mokyta skaityti ir lietuviškai.

1908.IX.15 (28) vietinei cerkvei mokyklai sušelpti Mažeikiuose surengtas rusiškas vaidinimas. Vaidino lenkų ir latvių tautybės asmenys. Cerkvinė mokykla Mažeikiuose veikė iki 1915 metų.