Liudvikas Kimtys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.

KIMTYS LIUDVIKAS (g. 1940-08-17 Mažeikiuose), fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras (1985 m.).

Liudvikas Kimtys

1955 m. baigė Laižuvos septynmetę mokyklą, 1960 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė optiką ir spektroskopiją Vilniaus valstybiniame universitete. Nuo 1966 m. jame ir dėsto. 1967 m. kėlė bendrosios fizikos ir radiospektroskopijos sričių kvalifikaciją Maskvos valstybiniame universitete. 1971 m. VVU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) disertaciją tema „Cikloheksenkarboninės rūgšties molekulių asociacijos tyrimai PMR spektroskopijos metodu“. 1986 m. TSRS mokslų akademijos Nevandenių tirpalų institute apgynė fizinės chemijos mokslų daktaro (dabar – habilituoto mokslų daktaro) disertaciją tema „Molekulių asociacijos ir fazinių virsmų vandenilinio ryšio sistemose didelės skyros BMR spektroskopija“.

Docentas nuo 1978 m., profesorius – nuo 1987 m. 1976–2005 m. buvo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros vedėjas. 1990–2002 m. buvo Vilniaus universiteto Tarybos narys, Tarybos Akademinės komisijos pirmininkas, o nuo 2002 m. yra VU Studijų komiteto narys. Nuo 1999 m. – mokslinio žurnalo „Aplinkos ir cheminė fizika“ redaktorių kolegijos narys.

Buvo Bergeno ir Oslo (Norvegija), Arbuso, Kopenhagos (Danija), Lundo (Švedija), Kento (Anglija), Maskvos (Rusija), Jorko (Anglija), Gento (Nyderlandai), Grenoblio (Prancūzija), Sankt Peterburgo universitetų kviestinis profesorius.

1993 m. paskirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai“, 1998 m. apdovanotas Norvegijos Karalystės Riterio ordinu, 2004 m. paskirta Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos premija už mokslo populiarinimo darbus.

Mokslinė veikla

Pagrindiniai moksliniai darbai (virš 180 publikacijų) iš įvairių fazių ir molekulinės sandaros medžiagų spektrinių savybių, branduolių magnetinio rezonanso dinaminės spektrometrijos tyrimų. Išplėtojo šią mokslo kryptį Lietuvoje. Paskelbė daugiau kaip 190 mokslinių straipsnių.

Bendradarbiauja su Kazanės (nuo 1967 m.), Kijevo (nuo 1977 m.), Bergeno, Oslo (nuo 1978 m.) ir Kento (nuo 1992 m.) universitetų spektroskopijos krypties mokslininkų grupėmis.

Bibliografija (Metodiniai darbai)

 • Liudvikas Kimtys. Fizikos metodiniai nurodymai ir kontroliniai darbai. - Vilnius, 1982. - 42 p.
 • Liudvikas Kimtys. Probleminio metodo taikymas dėstant fiziką nefizikinių fakultetų studentams, VII Pabaltijo zonos aukštųjų mokyklų fizikos dėstytojų konferencijos tezių rinkinys. - Vilnius, 1983. - p. 144 (rusų k.).
 • Liudvikas Kimtys, Giedrius Albinas Misiūnas. Radiospektroskopija (branduolių magnetinis rezonansas). - Vilnius: LTSR aukšt. ir spec. vid. mokslo m-ja, 1985. - 83 p.:iliustr.
 • Liudvikas Kimtys. Branduolių magnetinio rezonanso spekteoskopija / Tirpalų chemijos eksperimentiniai metodai: spektroskopija ir kalorimetrija (rus. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса / Экспериментальные методы химии растворов: Спектроскопия и калориметрия). - Maskva: Наука, 1995. - 53-84 p.
 • Romas Baubinas, Liudvikas Kimtys, Antanas Petravičius. Fizika. Mechanika, molekulinė fizika (Plakatų rinkinys, I dalis). - Vilnius: Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo m-ja, 1999.
 • Vytautas Balevičius, Liudvikas Kimtys, Giedrius Albinas Misiūnas. Magnetinio rezonanso spektrometrija. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2000. - 171 p.:iliustr. ISBN 9986-19-369-9
 • Romas Baubinas, Liudvikas Kimtys, Antanas Petravičius. Šiuolaikinės fizikos paveikslai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. - 40 p.:iliustr.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Kimtys L. Spectroscopy at Vilnius University // European Spectroscopy News 1979/ No 23. P. 29.
 2. Balevičius V., Kimtys L. Plastiškieji kristalai // Mokslas ir technika 1984. Nr. 2. P. 9.
 3. Kimtys L., Šablinskas V., Aleksa V. Efektyvus medžiagų tyrimo metodas (Kombinacinės šviesos sklaidos spektroskopija) // Mokslas ir technika 1985. Nr. 10. P.
 4. Kimtys L. Henrikas Horodničius - Fosterer of Spectroscopy at Vilnius University // European Spectroscopy News 1986. V. 67. P. 47.
 5. Kimtys L. "Su matematikos fakelu nustatęs planetų judėjimą...” (I. Niutono gimimo 350-sioms metinėms) // Fizikų žinios (”Lietuvos fizikos žurnalo” 33 tomo priedas) 1993. Nr. 5. P. 10-12.
 6. Kimtys L. Šiaurės ir Baltijos šalių fizikos komitetas // Fizikų žinios (”Lietuvos fizikos žurnalo” 35 tomo priedas) 1995. Nr. 9. P. 6.
 7. Kimtys L. XI tarptautinis seminaras ”Vandenilinio ryðio tyrimo horizontai”.- Fizikų žinios (”Lietuvos fizikos žurnalo” 35 tomo priedas) 1995. Nr. 9. P. 22.
 8. Kimtys L. Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai // Fizikų žinios (”Lietuvos fizikos žurnalo” 35 tomo priedas) 1995. Nr. 9. P. 24-25.
 9. Kimtys L. Auksinis BMR jubiliejus // Fizikų žinios (”Lietuvos fizikos žurnalo” 36 tomo priedas) 1996. Nr. 9. P. 8-9.
 10. Kimtys L. XXVIII AMPERE kongresas // Fizikų žinios (”Lietuvos fizikos žurnalo” 36 tomo priedas) 1996. Nr. 11. P. 24-25.
 11. Kimtys L. Pirmieji fizikos muziejaus žingsniai // Fizikų žinios 1998. Nr. 14. P. 15.
 12. Kimtys L. Profesorius H. Jonaitis – molekulinės spektroskopijos pradininkas Lietuvoje // Fizikų žinios 1998. Nr. 14. P. 20-21.
 13. Kimtys L., Misiūnas G., Balevičius V. Magnetiniai rezonansai // Fizikų žinios 1998. Nr. 15. P. 21.
 14. Kimtys L. Tarptautinė magnetinio rezonanso konferencija // Fizikų žinios 1998. Nr. 15. P. 29.
 15. Kimtys L. Magnetinio rezonanso spektrometrija Norvegijoje // Mokslas ir gyvenimas 1999. Nr. 5. P. 24-25.
 16. Balevičius L.M., Kimtys L. Palikimas. Apie kultūrinių vertybių išsaugojimą Vilniaus universiteto Fizikos fakultete // Mokslas ir gyvenimas 1999. Nr. 9. P. 46-47.
 17. Kimtys L. AMPERE draugijos koliokviumas Vilniuje // Fizikų žinios 1999. Nr. 17. P. 27.
 18. Kimtys L. AMPERE draugijos koliokviumas Vilniuje // Mokslo Lietuva 1999. Nr. 18(198). P. 2.
 19. Kimtys L. Magnetinio rezonanso spektrometrija Norvegijoje // Mokslas ir gyvenimas 1999. Nr. 5. P. 24-25.
 20. Kimtys L. Specializuotas AMPERE draugijos koliokviumas Vilniuje // Mokslas ir gyvenimas 1999. Nr. 11-12. P. 29-30.
 21. Kimtys L. TROLL GAS verslovė – Norvegijos pasididžiavimas // Mokslas ir gyvenimas 2000. Nr. 5-6. P. 46-47.
 22. Kimtys L. BMR spektrometrija pasaulyje ir Lietuvoje // Mokslas ir gyvenimas 2000. Nr. 7. P. 16-17.
 23. Kimtys L. Kaip elgiasi molekulės nanoertmėse? // Mokslas ir gyvenimas 2003. Nr. 3. P. 4.
 24. Valevičienė N., Kimtys L. Magnetinis rezonansas medicinoje (1-ji dalis) // Mokslas ir gyvenimas 2003. Nr. 12. P. 1-2.
 25. Valevičienė N., Kimtys L. Magnetinis rezonansas medicinoje (2-ji dalis) // Mokslas ir gyvenimas 2004. Nr. 1. P. 28-31.
 26. Kimtys L., Henrikas Horodničius – nuostabus fizikų mokytojas // Laisvieji skaitymai 2006, VU leidykla, 2006. P. 10-12. ISBN 9986-19-857-7
 27. Kimtys L. Nuostabusis kelių kartų fizikų mokytojas // Fizikų žinios 2006 Nr. 30. P. 22-23.
 28. Kimtys L., Remeikis V. Atomo branduolys:žmonijos priešas ar draugas? // Spectrum 2008. Nr. 2. P. 19-22.
 29. Bolotinas A., Kimtys L. Profesorius Henrikas Jonaitis (95-sioms gimimo metinėms) // Mokslas ir gyvenimas 2008. Nr. 7. P. 42-43.

Nuorodos