Laižuvos kolūkis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

LAIŽUVOS KOLŪKIS, Pergalės kolūkis

1948 m. Laižuvos apyl. įsteigtas pirmasis kolūkis „Pirmyn". Steigiamojo susirinkimo metu buvo gauta 15 pareiškimų; pirmasis Jonas Digaitis. Kolūkio pirmininku išrinktas Pranas Sabeckas. 1949 m. kovo 19 įsteigti dar du kolūkiai: „A. Matrosovo" (pirmininkas Leonas Ročkus) ir „Galybės" (Pranas Mikulskis). 1950-09-11 visi trys apylinkės kolūkiai sujungti ir įkurtas vienas stambus kolūkis su 2272 ha žemės ir pavadintas Pergalės kolūkiu; pirmininku išrinktas P. Mikulskis. Jau pirmaisiais savo gyvavimo metais už gyvulininkystės bei augalininkystės rodiklius kolūkis buvo apdovanotas sunkvežimiu.

1958 m. kolūkis įsigijo žemės ūkio technikos ir kito inventoriaus už 230 tūkst. rub. Kolūkyje buvo 19 traktorių, 3 javų nuėmimo kombainai, 9 automašinos. Pastatyti du tipiniai kiaulidžių tvartai, kontora, 1967 metais užbaigtas keturių butų gyvenamas namas, pradėtas gyventojų perkėlimas iš melioruotų plotų į Laižuvą, pradėta statyti nauja tipinė karvidė.

1985 m. kolūkis pavadintas Laižuvos kolūkiu, 1992 m. tapo Laižuvos žemės ūkio bendrove, turinti 2400 ha žemės.

Pirmininkai

  • Pranas Mikulskis, 1950 m.
  • Pranas Petkus, 1950-1971 m.
  • Vytautas Jasmontas, 1971-1982 m.
  • K. Bumblys, 1982-1985 m.
  • A. Šakauskas, 1985-1990 m.
  • A. Norkus, nuo 1990 m.

Šaltiniai

  • V. Norkienė. Laižuvos istorinė praeitis. Jos žemiečiai ir šiandiena. - Mažeikiai, 1996. - P. 12-14.