Juozas Knabikas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
22:09, 30 lapkričio 2013 versija, sukurta MKE-Robotas (Aptarimas | indėlis) (MKE-Robotas pervadino puslapį Knabikas Juozas į Juozas Knabikas: Vardas->Pavardė)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

KNABIKAS JUOZAS (g. 1871-08-15 Krakių k.), knygnešys, Didžiojo Vilniaus seimo 1905 m. dalyvis, Viekšnių valsčiaus viršaitis.

Tėvai - valstiečiai. Lietuviškai skaityti išmokė motina namuose. Apie 1885 m. lankė Viekšnių valdinę pradžios mokyklą. Lietuviškos spaudos pasiskaityti gaudavo iš pusseserės Bronės Knabikaitės-Zabulionienės. Vėliau iš jos gaunamą spaudą pradėjo platinti Viekšniuose ir gretimose gyvenvietėse. Laikraščius dalindavo nemokamai arba slaptai įdėdavo kam į kišenę, palikdavo ant tako, pinigus imdavo tik už knygas. Spaudos taip pat gaudavo Viekšniuose iš Jono Dargio. Palaikė ryšius su Antanu Virkučiu, kuris lietuviškos spaudos gaudavo iš Lopšio.

Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, buvo policijos persekiojamas, slapstėsi. Prieš karą dirbo Viekšnių valsčiuje, po pirmojo pasaulinio karo jis buvo 6 metus Viekšnių valsčiaus tarybos nariu ir 5 metus viršaičiu. Daug pastangų dėjo steigiant Krakių pradinę mokyklą. 1937-03-23 išrinktas ir į Mažeikių pieninės valdybą nariu. Buvo pavyzdingas ūkininkas. 1941 m. pab. turėjo 34,40 ha žemės. Gyveno Krakių k.

Šaltiniai

  • Knabikas J. Iš 1905 metų judėjimo Viekšnių apylinkėj // Lietuvos žinios. – 1931. - Lapkričio 16. - Nr. 261. - P. 3.
  • Juozas Knabikas — Viekšnių valsčiaus viršaitis 1925 metais // Savivaldybių kalendorius: 1925. — Savivaldybių departamento leidinys, [1925]. — P. 306.
  • Knabikaitė-Zabulionienė B. Iš spaudos draudimo gadynės // Knygnešys. - 1992. - D. 2. - P. 182.
  • Išrinko viršaitį // Vakarai. - 1936. - Birželio 19. - Nr. 140.