Jaunystės vidurinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Jaunystės vidurinė mokykla
Jaunystės vidurinė mokykla
Jaunystės vidurinė mokykla
Informacija
Adresas: LT-89189 Mažeikiai, Pavenčių g. 4
Tel./Faksas: 8-443-74801/8-443-74801
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Nina Skibickaja (nuo 1978 m.)
Mokinių skaičius: 146 (2006 m.), 98(2011 m.)
Mokytojų skaičius: 22 (2006 m.)
Klasių komplektų skaičius: 11 (2008/2009 m.m.)

„JAUNYSTĖS" VIDURINĖ MOKYKLA, Mažeikių „Jaunystės" vidurinė mokyka yra Mažeikių mieste, Pavenčių g. 4. Mokykloje mokosi 14 tautybių vaikai. Uždaryta 2016-09-01.

Direktorė Nina Skibickaja
Mokyklos mergaičių ansamblis
Mokyklos muziejaus eksponatai
Mažeikių rusų pradinė mokykla 1929 m.
Rusų pradžios mokyklos orkestrėlis 1930 m.

Istorija

1885 m. gruodžio 5 d. įsaku Rusijos caras Mažeikių miesto centre skyrė žemės sklypą parapijinės mokyklos prie rusų cerkvės statybai. 1894 m. mokykla atidaryta. 1909 m. įkurta pirmoji valdinė rusų mokykla. Ją įkūrė Markevičienė.

1972 m. 1-osios vidurinės mokyklos patalpose įkurdintos rusų klasės. Dirbo jose mokytojai: V.F.Krutinienė, G.N.Terri, T.M.Gluchova, L.V.Šarova. Pirmoji direktorė buvo Rima Butkevičienė. Jai išvykus gyventi ir dirbti į Alytų, iki 1978-ųjų mokyklai vadovavo Galina Juonienė. Direktoriaus pavaduotojomis dirbo Galina Terri ir Vera Krutinienė, pastaroji ir šiandien dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1978-ųjų rugsėjo 1-osios mokyklos direktore paskirta Nina Skibickaja.

Prasidėjus Mažeikių NPĮ statybai į miestą atvyko daug naujų darbininkų ir specialistų su šeimomis. Sparčiai ėmė augti moksleivių skaičius. 1975 m. rugsėjo 1 d. atidaryta rusų vidurinė mokykla Nr.4. Ji laikinai įsikūrė muzikos mokyklos patalpose, kol buvo užbaigta naujos mokyklos statyba Pavenčių g. 3. 1984 m. pastatyta nauja mokykla; čia taip pat veikė 6-osios ir 3-osios vidurinių mokyklų bei Choreografijos ir Muzikos mokyklų klasės.

Tačiau po 1990 m. daugelis NPĮ darbotojų išvyko iš Mažeikių. Mokinių skaičius sumažėjo kelis kartus. 1996 m. rugsėjo 1 d. mokykla perkelta į mažesnes patalpas buvusio vaikų darželio „Liepaitė" pastate Pavenčių g. 4, o buvusiose patalpose įsikūrė dabartinė Kalnėnų vidurinė mokykla.

Mokykloje veikia Rusų kultūros centras, šeštadieninė mokykla „Rodnyčiok“, kurią lanko kitų mokyklų rusakalbiai mokiniai. Mokyklėlei vadovauja Marina Juknienė. Vyksta darbų, dailės, muzikos pamokos, kuriose mokiniai dainuoja rusų dainas, visa veikla vedama rusų kalba.

Daug metų mokykloje dirbo mokytojos G. Terri, T. Steponavičienė, I. Burbienė, I. Babkina, B. Suzdaleva, P. Rimkevičius, B. Bačiurinskij, B. Frolova. Šiuo metu jie visi išėję į užtarnautą poilsį.

Muziejus

1995 m. mokykloje buvo įkurtas muziejus. 2004 – 2005 m. naujose mokyklos patalpose muziejus atkurtas: parengtos naujos ekspozicijos, surinkta daug medžiagos apie liaudies kūrybą, pravoslavų istorijos kampelis. Mokyklos muziejui vadovauja istorijos mokytoja Nina Golubcova, jai talkina visi mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Mamedovų šeimos iniciatyva ir parama buvo atliktas patalpų remontas.

Muziejaus paskirtis - kad mokiniai geriau žinotų savo ištakas, etnokultūrą ir istorinį ryšį tarp Lietuvos ir Rusijos. Čia atvykę svečiai gali susipažinti su rusų kultūra ir giliomis tradicijomis. Muziejuje vyksta pamokos, renginiai, repeticijos, konferencijos, susitikimai.

Specialiųjų poreikių centras

1997 m., logopedės Danutės Pašakarnytės iniciatyva, prie „Jaunystės“ vidurinės mokyklos buvo įkurtas specialiosios pedagoginės pagalbos centras „Padėk vaikui“. Centrą įkurti padėjo rajono verslininkai, pasirūpinę mokymo priemonėmis ir patalpų remontu. Inventorius ir kitos mokymo priemonės įsigytos rengiant projektus. Dabar centre dirba spec. pedagogės Vilija Balčiūnienė ir Irena Pranckuvienė. Centrą lanko Mažeikių rajono vaikai nuo 4 iki 17 metų. Visiems, kuriems reikalinga specialioji pagalba, kreipiasi į šį centrą. 2006 m. pab. jį lanko 20 ugdytinių, iš jų 17, turintys kalbos sutrikimų, ir 3 – su kompleksine negalia.

Susiję straipsniai

Nuorodos