Gabijos gimnazija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Gabijos gimnazija
Gabijos gimnazija
Gabijos gimnazija
Informacija
Adresas: LT 89112 Mažeikiai, Gabijos takas 1
Tel./Faksas: 8-443-65186/8-443-65256
Ofic. tinklalapis: [1]
Direktorė (-ius): Eduardas Vaičiulis (nuo 2017 m.)
Mokinių skaičius: 785, iš jų 196 abiturientai (2010/2011 m.m.)
Mokytojų skaičius: 58 (2010/2011 m.m.)

MAŽEIKIŲ GABIJOS GIMNAZIJA, gimnazija Mažeikiuose.

Prieš renovaciją
Eglės - Žalčių karalienės ir jos vaikų skulptūros. Aut. Antanas Murauskas

Istorija

1963 m. Vilniaus miesto statybos projektavimo institute buvo užsakytas mokyklos projektas, o 1965 m. jis paruoštas. Mokykla pastatyta 1970 metais ir tų pačių metų spalio 3d. ji pradėjo veikti kaip Mažeikių 2-oji vidurinė mokykla. Pirmaisiais mokslo metais buvo sukomplektuotos 25 klasės, kuriuose mokėsi 838 moksleiviai, o juos mokė 36 mokytojai. 1971/1972 m.m. mokėsi 1034 mokiniai, dirbo 42 mokytojai, 1973/1974 m.m. - 1400 ir 67, iš jų 38 su aukštuoju išsilavinimu. 1972 m. mokyklą baigė 31, 1973 m. - 26 abiturientai.

1972 m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida (31 mokinys) ir moksleivei Laimai Baranauskaitei įteikiamas pirmasis brandos atestatas. Mokykloje įkuriamas vaikų choras, mokyklinis kino teatras „Žiburėlis“ (1972 m. jis pripažintas respublikinio mokyklų kino teatrų konkurso nugalėtoju), šokių kolektyvas (1987 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje rajonų tarpe užėmęs I-ąją vietą). 1974 m. pradedama dirbti kabinetine sistema (įrengti 27 mokomieji kabinetai), o 1975 m. mokykloje įvedamas sustiprintas chemijos mokymas. 1975-1980 m. labai turtingi įvairių įspūdžių, nes mokykloje lankosi daug įdomių asmenybių: dailininkė ir skulptorius B. ir G.Jokūboniai, dailininkas R.Ostrauskas, poetas Just. Marcinkevičius, aktorius L.Noreika, rašytojas A.Pocius, poetė R.Girkontaitė ir kiti. Jų viešnagės ženklai - pasodinti medeliai - ir dabar žaliuoja prie mokyklos.

1982 m. mokytojo A.Poškaus iniciatyva įkurtas Kraštotyros muziejus, kuris vėliau perorganizuotas į Mokyklos istorijos muziejų (iniciatorius P.Barvydas).

1986 m. įkurtas informatikos kabinetas, kuriame pradėta mokyti informatikos (mokytojas K.Voras). 1987 m. naujai įrengtas mokyklos stadionas ir krepšinio aikštelės. 1989 m. įvedamas sustiprintas anglų kalbos mokymas, o po metų - ir vokiečių kalbos.

1991 m. pradėta ruoštis gimnazijos steigimui, o 1992 m. iškeliamos 1-4 klasės į ]]Žiburėlio pradinė mokykla|„Žiburėlio“]] pradinę mokyklą. 1994 m. Mažeikių raj. valdybos potvarkiu mokyklai suteikiamas „Gabijos“ vardas. 1994 m. į mokyklą atvyksta JAV Taikos korpuso atstovė Alisa Gibsson, kuri dėsto moksleiviams anglų kalbą. 1995 m. Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimu Nr.26 mokyklai suteikiamas pirmųjų gimnazijos klasių statusas.

Mokykla turtėja (įrengiamas naujas modernus informatikos kabinetas, atidaroma erdvi skaitykla ir t.t.) 1998 m. suteikiamas realinės gimnazijos klasių statusas, o 2001 m. patvirtinamas ir humanitarinis profilis. 1998 m. gruodžio mėn. įvyko Gabijos gimnazijos inauguracijos šventė.

1998 m. išleista pirmoji gimnazistų laida (41 abiturientas). Klasės auklėtosjos Dalia Godelienė ir Genovaitė Valantienė. 2004 m. gimnazijos klasių mokiniams įdiegtas elektroninės pažymių knygelės. 2005 m. gimnazijos 35-mečio jubiliejaus proga išleista buvusio direktoriaus Prano Barvydo knyga „Baltoji paukštė. Mažeikių Gabijos gimnazija".

2008/2009 m.m. gimnazijoje mokėsi 931 mokinys, dirbo 61 mokytojas, buvo 26 klasių komplektai.

Veikia šokių kolektyvas „Džesi" (įkurtas 1999 m., vadovė Simona Gargasienė).

Muziejus

Muziejus įkurtas 1987 metais. Muziejų įkūrė buvęs mokyklos direktorius Pranas Barvydas. Pagaminti specialūs baldai puošia muziejų. Veikia muziejininkų būrelis, kuriam vadovauja mokytojas Pranas Barvydas. Muziejuje sukaupta daug eksponatų: albumų, vinječių, nuotraukų, aplankų, dokumentų, dovanų, suvenyrų ir kt.

Muziejų kiekvienais metais lanko penktokai, mokiniai atvykę iš kitų mokyklų, mokyklos svečiai, buvę mokyklos auklėtiniai. Muziejaus medžiaga mokiniai naudojasi rašydami referatus, rašinėlius.

2002 metais spalio mėnesio 26 dieną gimnazijoje paminėtas Vaidilutės Barvydienės 70-sios gimimo metinės. Šia proga muziejininkų būrelio vadovas Pranas Barvydas apie mokytoją išleido prisiminimų knygą "Pamokos tęsiasi...". Prisiminimus rašė kolegos, bendradarbiai, vaikystės, mokslo, studijų draugai, mokytojos auklėtiniai, mokiniai. sukurtas renginio videofilmas.

Pasiekimai

2006 m. 11 kl. mokinys Aleksas Mazeliauskas dalyvavo Singapūre vykusioje 37-ojoje tarptautinėje fizikų olimpiadoje ir apdovanotas pagyrimo raštu (iki bronzos medalio pritrūko vos 0,2 balo). Tais pačiais metais mokytoja Genovaitė Meinorienė pelnė LTV skelbtos akcijos „Daugiau saulės, daugiau šviesos" šviesuolio vardą. 2009 m. Septintojoje Europos Sąjungos mokslo olimpiadoje, kovo 28 – balandžio 5 d. vykusioje Mursijos mieste Ispanijoje, 11 kl. mokinys Minijus Laukaitis pelnė sidabro medalį fizikos srityje. 2010 m. sausio pr. M. Laukaitis kartu su fizikos mokytoja Genovaite Meinoriene buvo pagerbti Prezidentės Dalios Grybauskaitės Prezidentūroje surengtame tarptautinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų priėmime. Be to, M. Laukaičiui įteikta švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus atminimo dovanėlė.

2012-2013 m.m. 18 abiturientų iš valstybinių egzaminų gavo 31 aukščiausią valstybinių brandos egzaminų įvertinimą - šimtuką. Keturis šimtukus gavo Arnas Bilkštys, tris - Audrius Radvilas. Martyna Štakonaitė visus laikytus penkis brandos egzaminus (lietuvių k. ir literatūros, matematikos, chemijos, biologijos ir anglų k.) išlaikė aukščiausiu įvertinimu - 100 proc. Abiturientės neeilinį pasiekimą įvertino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius [1], [2].

Direktoriai

  • Pranas Barvydas, 1970-1997 m.
  • Gediminas Gudas, 1997-2001 m.
  • Stasys Šiurkus, 2001-2017 m.
  • Eduardas Vaičiulis, nuo 2017 m.

Šaltiniai

  1. Monika Kriščiūnaitė. Martyna Štakonaitė: „Džiaugiuosi, kad išgarsinau savo mokyklą // Vakarų Lietuva. - 2013. - Liep. 23-29. - nr. 28. - P. 1, 4.
  2. Vaida Vaitkutė. Mažeikiuose - šimtukų lietus // Būdas žemaičių. - 2013. - Liep. 12. - Nr. 52. - P. 1, 3, 10.

  • Barvydas P. Baltoji paukštė: Mažeikių Gabijos gimnazija. - Vilnius: Andrena, 2005. - 143 p. ISBN 9986-37-048-5.
  • Vytautas Malūkas. Gimnazistas ir jo mokytoja pagerbti Prezidentūroje // Santarvė. - 2010. - Sausio 9. - Nr. 3. - P. 1, 10.
  • Vytautas Malūkas. „Baltajai paukštei" - Mažeikių Gabijos gimnazijai - 40 // Santarvė. - 2010. - Spalio 2. - Nr. 111. - P. 7.

Nuorodos