Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

DAUGINIŲ ŠV. VYSKUPO STANISLOVO BAŽNYČIA yra Dauginių k. Priklauso Mažeikių dekanatui. Bažnyčia stačiakampio plano, su bokštu ant stogo. Vienanavė. Šventoriaus tvora medinių stulpelių. Jame yra 2 medinės koplytėlės. Pastatyta 1943 m., ji buvo Tryškių filija. 1986-1987 m. išasfaltuotas prie bažnyčios vedantis kelias.

Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
Dauginiu baznycia. KME..JPG

Seni žmonės pasakoja, kad dabartinėje bažnyčios vietoje yra buvusios Dauginių kapinės, kuriose 1709-1711 metais galėjo būti laidojamos maro aukos. Dauginiuose bažnyčią buvo nuspręsta statyti todėl, kad per atlaidus, katalikų šventes žmonėms būdavę sunku pasiekti Viekšnių, Tryškių, Šiaudinės bažnyčias.

1942 m. balandžio mėn. Telšių vyskupas Justinas Staugaitis pasikvietė Tryškių kleboną kunigą Pranciškų Baltrumą ir paprašė pastatyti Dauginiuose bažnyčią ir praplėsti kapus. Tačiau klebonas dėl nežinomų priežasčių atsisakė rūpintis bažnyčios statyba ir tuo užsiimti paprašė kunigo Stanislovo Ilinčiaus (1917-1994). Buvo suburtas statybos komitetas (pirmininkas Aleksandras Labaunauskas, nariai - Jonas Labanauskas, Domininkas Munius, B.Prialgauskas, Mačius, D.Plonys, Vincas Bogužas, Kazys Jurevičius, Jonas Tumavičius, Bronius Gelžinis, Stasys Milieška, Kazimieras ir Kostas Bernotai). Žmonės prisidėjo pinigais, statybine medžiaga. Padėta statyti 1942 m. gegužės mėn. Vincas Bogužas Boleslovo Prialgausko lentpjūvėje ruošė medieną, paveikslus piešė žinomas bažnyčių dailininkas Stasys Kinčinas, dažė Kazimieras ir Levis Dargiai iš Viekšnių.

1943 m. rugsėjo 19 d. Dauginių bažnyčią pašventino vyskupas Vincentas Borisevičius, suteikdamas Šventojo Stanislovo vardą. Nuo tų metų Dauginių bažnyčioje švenčiami dveji atlaidai: gegužės 8-ąją - Stanislovo, rugsėjo 19-ąją - bažnyčios įšventinimo.

Dauginių bažnyčioje be kunigo S.Ilinčiaus yra dirbę kunigai Jukna, Virkutis, Veselis, Sova, Vaitiekaitis, H.Sirtautas (išdirbęs 30 m.), Šlepavičius, R.Žulpa ir nuo 2002 m. Kęstutis Zybartas. 2002 m. Dauginiuose užsirašė save katalikais laikančiais 56 vietiniai gyventojai.

Aptarnauja Pievėnų klebonas Saulius Styra (iki 2018-07), nuo 2018-07 - Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratorius, garbės kanauninkas Boleslovas Jonauskas.

Varpas

Bažnyčios bokšte yra vienas bronzinis varpas. Nežinomas jo meistras ir liejykla. Aukštis pagal liestinę be karūnos - 24 cm, pečių plotis - 56 cm, skersmuo - 31 cm. Įrašų nėra. Viršutinę instrumento dalį juosia du neaukšto reljefo rumbai. Jie atitolę vienas nuo kito per centimetrą. Graižą nuo liemens skiria vienas analogiškas rumbas. Būklė patenkinama. Graižo briaunelė šiek tiek išdaužyta, viena ąsa nutrūkusi. Lijimas grubokas, metalas akytas. Skambinimo būdas vakarietiškas, rankinis. Instrumentas išlinguojamas dviejų pečių svirtimi, bet virvė pririšta tik prie vieno.

Šaltiniai

  • Pukelis P. Kaip statė bažnyčią Dauginiuose // Vienybė. - 1995. - Lapkr. 8.
  • Vaišnienė S. Dauginių Šv. Stanislovo bažnytėlei – 60 metų. // Būdas žemaičių. - 2003. - Nr. 26.
  • Šverebas P. Telšių vykupijos bažnyčių varpai. - Vilnius, 2014, p. 214.

Nuorodos

  • Vikipedija, Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia