Choreografijos mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Choreografijos mokykla

Nuotraukos laikinai nėra

Informacija
Adresas: LT 89165 Mažeikiai, Draugystės g. 32
Tel./Faksas: 8-443-73468
Direktorė (-ius): Jolanta Tendienė (nuo 1994 m.)
Mokinių skaičius: apie 300 (2018 m.)
Mokytojų skaičius: 23(2018 m.)

CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA, Mažeikių choreografijos mokykla, moksleivių formaliojo papildomojo ugdymo mokykla.

Mokykloje yra keturi programiniai lygmenys: ankstyvojo meninio, pradinio meninio, pagrindinio meninio ir kryptingo meninio ugdymo. Visuose keturiuose lygmenyse dirbama pagal patvirtintas ugdymo programas. Ankstyvojo meninio ugdymo lygmenyje 5 – 7 metų amžiaus vaikai ruošiami pirmajai choreografijos mokyklos klasei. Kryptingo meninio ugdymo programos skiriamos gabiausiems moksleiviams atsižvelgiant į jų pageidavimus, savivaldybės bendruomenės poreikius ir meninio ugdymo tradicijas (dalyvavimas įvairiuose ansambliuose). Pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programos mokiniai (baigę 7 klases) gauna mokyklos baigimo pažymėjimą. Mokykloje veikia liaudiškų šokių, modernaus šokio ir muzikinis skyriai. Dainavimo klasei vadovauja Algirdas Grinkevičius, muzikinio skyriaus mokytojas Augustas Petkus.

1983 m. tuometinio Vykdomojo komiteto pirmininko Romano Songailos iniciatyva Mažeikiuose prie Muzikos mokyklos buvo atidaryti choreografijos ir dailės skyriai. Nuo įkūrimo dienos mokyklai vadovauja Jolanta Plioplytė – Tendienė, Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Teatrinio meno fakulteto Choreografijos katedros diplomantė. 1993 m., buvusio rajono mero Jono Jurkaus pagalba, 120 mokinių skyrius išaugo į atskirą Choreografijos mokyklą. Reorganizavus lopšelį - darželį „Ąžuoliukas“, buvo įkurtos Choreografijos ir Dailės mokyklos.

Mokslas, įskaitant ankstyvąjį ugdymą, trunka 8 metus. Visi baigę mokyklą gauna pažymėjimus, o nenorintys skirtis su šokiu ir toliau gali šokti dviejuose mokyklos ansambliuose: tautinių šokių liaudies ansamblyje „Kauškutis“ ir modernaus šokio kolektyve „Niuansas“.

Per 23 veiklos metus mokykla išleido 17 laidų, baigė daugiau nei 1000 abiturientų. Per 20 mokyklą baigusių jaunųjų šokėjų pasirinko choreografo – baletmeisterio specialybę, baigė studijas ir sėkmingai dirba įvairiuose šalies mietuose. Pirmos laidos absolventė Ilona Miliūtė – Stankevičienė dirba Klaipėdos universiteto sportinių šokių katedros vyresniąja dėstytoja. Šeši mokyklos auklėtiniai, baigę studijas, grįžo į Mažeikius - sėkmingai dirba choreografijos mokykloje.

2018 m. išleista XXIV šokėjų karta - 32 „kauškutiečiai" ir 17 „Niuanso" šokėjų; juos moko pedagogės J. Tendienė, Ramunė Zelbienė, J. Legenzovienė ir Danutė Adomaitienė. Per 35-erius metus mokyklos baigimo pažymėjimai buvo įteikti dvidešimt trims absolventų laidoms, apie 1000 šokėjų, iš jų 27 pasirinko choreografo specialybę.

Choreografijos mokyklos kolektyvai dalyvauja šalies šokių festivaliuose ir konkursuose, respublikinėse ir apskrities šokių šventėse, įvairiuose europiniuose projektuose, reprezentuoja šokio meną tarptautiniuosefestivaliuose įvairiose pasaulio šalyse. Mokyklos pedagogai yra daugelio respublikinių, apskrities bei miesto švenčių baletmeisteriai ir asistentai.

Šaltiniai

  • Vaidas Runkauskas. Choreografijos mokyklos 35-metis pažymėtas koncertu // Santarvė. - 2018. - Geg. 18. - Nr. 38. - P. 3.