Bronius Pundzius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
23:12, 30 lapkričio 2013 versija, sukurta MKE-Robotas (Aptarimas | indėlis) (MKE-Robotas pervadino puslapį Pundzius Bronius į Bronius Pundzius: Vardas->Pavardė)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Bronius Pundzius. Paminklinis akmuo gimtinėje, Pievėnuose

PUNDZIUS BRONIUS (g. 1907-09-15 Pievėnų k. - m. 1959-04-11 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse), skulptorius, pedagogas.

1922 m. baigė Pievėnų pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Viekšnių gimnazijoje, 1926-1929 m. Kauno meno mokykloje studijavo skulptūrą. 1929 m. už mokinių streiko organizavimą buvo pašalintas iš mokyklos. 1933-1938 m. studijavo Paryžiuje aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje. 1940-1941 ir 1944-1946 m. buvo Kauno valstybinio taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto skulptūros katedros vedėjas. 1947 m. suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1951 m. buvo Vilniaus dailės instituto profesorius.

Nuo 1929 metų pradėjo dalyvauti parodose. 1971 m. gimtinėje įsteigtas memorialinis muziejus.

Darbai

B. Pundzius sukūrė Kybartų bažnyčios didžiojo altoriaus skulptūras, Betygalos bažnyčios skulptūras (kartu su prof. Dubeneckiu), 1932 m. Kuršėnų bažnyčios skulptūrinius pagražinimus ir kt. Yra sukūręs apie 30 žymesnių lietuvių veikėjų ir menininkų biustų (1933 m. vasario mėn. laimėjo Maironio biusto, skirto Karo muziejaus sodeliui, konkursą), J. Naujalio bareljefą.

Iš kitų B. Pundziaus skulptūrų minėtinos: Rūpintojėlio figūra prof. Niemio antkapiui, skulptūrinė kompozicija „Trys milžinai” karininkų ramovės rūmams Kaune, Puntuko akmenyje iškalti Dariaus ir Girėno bareljefai, „Pergalės” paminklas Karaliaučiuje (kartu su skulptoriumi J. Mikėnu), Vilniuje skulptūrinė Neries tilto grupė „Taikos sargyboje” (1952 m.), rašytojo E. Mieželaičio biustas (1957 m.) ir kt.

B. Pundziaus darbų sąrašas

 • Mergaitė ant kapo deda vainiką (1925-1926 m.)
 • K. Beržansko (Viekšnių mokyklos sargo) biustas 1924 m.
 • V. Kudirkos biustas 1924 m.
 • 1930 m. pirmoje jaunųjų dailininkų parodoje eksponuoti darbai: „Antkapis", „Trys biustai", „Jablonskio markė", „Vytautas", „Vytauto galvos eskizas", „Markė", „Dvi studijos".
 • Dainininkės V. Jonuškaitės-Zaunienė biustas, apie 1930 m.
 • Aktorės A. Zalinkevičiaitės biustas, apie 1933 m.
 • Maironio biustas, 1933 m.
 • Kybartų bažnyčios didysis altorius
 • Betygalos bažnyčios didysis alorius, 1932 m.
 • Rūpintojėlis (antkapis prof. A. Niemiui), 1933 m.
 • Dainininkė M. Lipčienė, 1933 m.
 • E. Lapėnaitės portretas, 1932 m.
 • Dvigubas kompozicinis Dariaus ir Girėno portretas, 1933 m.
 • Kompozitoriaus M. Petrausko paminklinis biustas, 1932 m.
 • M. Valančiaus biustas
 • Motinystė, apie 1930 m.
 • Kompozitorius J. Naujalis, 1935 m.
 • Atlanto nugalėtojas J. Vaitkus, 1935 m.
 • Dariaus ir Girėno paminklinis projektas, 1937 m.
 • Skulptūros ir reljefai karininkų ramovei, 1937 m.
 • Trys milžinai. Kauno karininkų rūmų fasado skulptūra, 1937 m.
 • „Vandens nešėja", 1939 m.
 • „Prie šaltinio", 1939 m.
 • Pramonės ir prekybos rūmų reljefai, 1939 m.
 • Pramonė, 1939 m.
 • Dariaus ir Girėno reljefiniai portretai Puntuko akmeny, 1943 m.
 • Obelisko reljefas Marijampolės karių kapuose, 1944 m.
 • Šturmas. Kaliningrado Pergalės monumento skulptūra, 1946 m.
 • Taikos sargyboje, 1952 m.
 • A. Mošiūnienės portertas, 1946 m.
 • Dainininkės P. Staškevičiūtės biustas, 1947 m.
 • E. Rauduvienės portertas, 1947 m.
 • M. Končienės antkapinis paminklas, 1954 m.
 • J. Dovydaitienės reljefinis portertas, 1954 m.
 • Prof. K. Daukšos portertas-medalionas, 1955 m.
 • Mokytojos O. Sukackienės biustas, 1957 .
 • Poetas E. Mieželaitis, 1957 m.
 • Akademiko S. Matulaičio antkapinis paminklas, 1958 m.
 • Rašytojo J. marcinkevičiaus antkapinis paminklas, 1958 m.

Šaltiniai

 • Mažeikių rajono įžymių kultūros ir meno veikėjų biobibliografinis žodynas. - V., 1979. - P. 88.
 • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1969. - T. 36. - P. 458.
 • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1961. - T. 24. - P. 235-236.
 • XX a. Lietuvių dailės istorija. - V., 1983. - T. 2. - P. 180-189.
 • Budrys S. Bronius Pundzius. – V., 1969. – P. 125.
 • Bronius Pundzius (1907-1959) biografinė atmena // Kraštotyrinis darbas Balėnų bibliotekoje

Nuorodos