Antanas Skripkauskas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

SKRIPKAUSKAS ANTANAS (g. 1904-04-13 m. Ritinės dvare. Nužudytas 1941-12-18 Nižnij Novgorode, Rusija), prozininkas, poetas, pedagogas.

Baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Nuo 1926 m. mokytojavo Minupiuose, Sereikiuose, Telšiuose, Ariogaloje, Vilniuje ir kitur. 1930 m. su kitais organizavo Šiaulių jaunųjų literatų kolegiją. Prasidėjus sovietų okupacijai, mokytojavo N. Vilnioje ir mokėsi VPI. Įsitraukė į rezistencinę veiklą, buvo pogrindinio laikraščio „Laisva Lietuva" redakcijos narys ir bendradarbis. 1941 m. Naujoje Vilnijoje buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme.

Literatų veikloje dalyvavo dar tebesimokydamas Šiauliuose. Redagavo Šiaulių lit. žurnalą „Takas", „Žemaičių balsas", bendradarbiavo tokiuose laikraščiuose: „Šiaulietis", Šiaurės Lietu­va", „Lietuvos žinios", „Lietuvos aidas". Parašė ir išleido romanus „Jis ir moteris" (1931 m.), „Romanas be moters" (1934 m.), „Savanoriai aria" (1936 m.), „Mokytojo dalia" (1937 m.). Juose aukštinama kova dėl Lietuvos nepri­klau­so­mybės ir tautiškumo. Po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu (1997 m.).

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1963. - T. 28. - P. 91.
  • Tarp knygų. - 1994. - Nr. 2. - P. 47.
  • Lietuvių literatūros enciklopedija. - V., 2001. - P. 457.
  • Vanagas V.Lietuvių rašytojų sąvadas. - V., 1996. - P. 243.
  • Šiaurės Lietuva. -V., 1994. - P. 29 - 30.
  • Sukilimas 1941 m. birželio 22-25 d. - V., 1994. - D.1. - P. 39 - 57.

Nuorodos