Alfonsas Jurkūnas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

JURKŪNAS ALFONSAS (g. 1905-01-08 Naikių k. - m. 1950 m. JAV), Lietuvos kariuomenės karininkas, leitenantas, karo lakūnas.

Alfonsas Jurkūnas

Baigęs Aukštesniosios technikos mokyklą įstojo į Karo mokyklą. 1927-09-07 ją baigus suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 5-ojo pėstininkų pulko 2 kuopos jaunesniuoju karininku, 1928-10-03 - 3-o artilerijos pulko ūkio komandos viršininku. 1929-03-07 baigė keturių mėnesių trukmės artilerijos karininkų kursus. 1930-01-21 paskirtas 1 baterijos jaunesniuoju karininku. 1931-09-17 perkeltas į Karo aviaciją. 1931-01-01 suteiktas jaunesniojo leitenanto, 1931-09-30 - leitenanto laipsnis. 1931-09-17 paskirtas Karo aviacijos viršininko žinion. 1932-05-14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių ir paskirtas 4 eskadrilės II eilės karo lakūnu. 1935-07-02 suteiktas I eilės karo lakūno vardas. 1936-03-19 paleistas į aviacijos karininkų atsargą. 1939-07-01 - 21 stažavo Karo aviacijoje. 1937 ir 1940 m. rašė prašymus Respublikos Prezidentui vėl priimti į tikrąją karinę tarnybą, bet atsakyta neigiamai.

1941 m. Zastaučių kaime veikė partizanų būrys, prie kurio buvo prisijungęs ir naikiškis, tarpukario metų lakūnas Alfonsas Jurkūnas, kuriam su tėvais pavyko išvažiuoti į Ameriką.

Nuopelnai

1928 m. - Lietuvos nepriklausomybės medalis.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybinis archyvas: F. 930, ap. 2J, b. 165.
  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. - T. 4. - P. 116.
  • Muturas A. Ir Tirkšliuose buvo neramu. //Būdas žemaičių. - 2002. - Liepos 26. - Nr. 85.

Nuorodos