Jonas Zubinas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Zubinas Jonas)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Jonas Zubinas, 1937 m.

ZUBINAS JONAS (g. 1907-12-13 Buknaičių k. - sušaudytas 1942-02-27 Novosibirske), karys savanoris.

Baigė Kauno Policijos mokyklą ir Klaipėdoje tarnavo krašto apsaugos sistemoje. 1933 m. vedė Elzbietą Kviecinskaitę iš Mosėdžio. 1939 m. Klaipėdoje už dalyvavimą pasipriešinime jam su šeima buvo įsakyta per 24 val. apleisti Klaipėdą. Apsigyveno Šiaulių mieste, kur tarnavo kriminalinėje policijoje. 1940 m. birželio mėn. Lietuvą okupavus sovietinei armijai, su šeima sugrįžo į Buknaičius, į tėvo jam užrašytą ūkį. Gyvendamas Buknaičiuose Zubinas Jonas neretai būdavo kviečiamas į Mažeikių NKVD skyrių, kur jį kiekvieną kartą užlaikydavo kelioms paroms uždarydami į kalėjimą. Ten jis buvo tardomas. Galiausiai su kalėjimo draugais 1941-06-10 nusprendė pasitraukti į Vakarus. Tačiau birželio 18 d. Šventojoje kartu su kelių žmonių būrelių jie užėjo ant sovietinių pasieniečių paspestos pasalos ir visi buvo sulaikyti. Po arešto Zubinas Jonas pradžioje kalėjo Liepojos kalėjime, o vėliau buvo išgabentas į Novosibirsko miesto kalėjimą. Ten už priešinimąsį sovietinei valdžiai ir darbininkų santvarkai pagal Rusijos Baudžiamojo kodekso 58 straipsio 1 dalį (už tėvynės išdavimą) ir 13 dalį (už pasipriešinimą darbininkų valdžiai) Zubinas Jonas s. Jono buvo nuteistas mirčiai (sušaudymui); nuosprendis įvykdytas 1942-02-27.

Lietuvos Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro Pasipriešinimo Dalyvių (Rezistentų) Teisių Komisijos 2008 metų vasario 20 d. Nutarimu (Protokolo Nr.173) Jonui Zubinui Jono s. suteiktas kario savanorio statusas (po mirties). 2008-06-27 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. P-1385 „Už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą" apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio kūrėjo medaliu (po mirties).

Vaikai: sūnūs Algimantas (g. 1935 m.), Romualdas (g. 1938-04-06) ir Vytautas (g. 1939 m.).

2010 m. birželio 15 d. sūnus Romualdas Zubinas išleido atsiminimų knygą „Tremtinio metraštis" apie savo tėvą Joną Zubiną. Knyga išleista 400 egz. tiražu Kauno leidyklos „Naujasis lankas", spausdino spaustuvė „Morkūnas ir Ko". Knygoje 206 puslapiai, pateikta 33 vnt. nuotraukų ir 20 vnt. įvairių dokumentų (viso 37 psl.).

Literatūra

  • Romualdas Zubinas. Tremtinio metraštis (1941-ųjų metų tremtinio prisiminimai). - Kaunas; Naujasis lankas, 2010. - 206 p. ISBN 978-9955-03-615-9.

Šaltiniai

  • Lietuvos Ypatingasis archyvas. Jono Zubino asmens byla Nr. 15230 LI.