Vytautas Kesminas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Kesminas Vytautas)
Peršokti į: navigaciją, paieška

KESMINAS VYTAUTAS ALBERTAS (g. 1954-10-15 d. Ritinės k., Židikų sen.), Ekologijos instituto Vandens ekosistemų skyriaus vadovas.

1971 m. baigė Židikų vidurinę mokyklą, 1980 m. - Vilniaus universiteto Gamtos f-tą, įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo speialybę. 1980 m. Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos in-to laborantas-stažuotojas, 1981-1985 m. aspirantas neakivaizdininkas; 1981-1989 m. jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1990-1993 m. Ekologijos in-to mokslinis, o nuo 1994 m. vyresnysis moksl. bendradarbis. 1981-1985 m. Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos in-to aspirantas neakivaizdininkas. 1992 m. Maskvoje, A. Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos in-te, apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos upių žuvų bendrijų struktūra ir jos dinamika gamtinių ir antropogeninių faktorių poveikyje”. 1993 m. nostrifikuotas daktaru (gamtos mokslai).

Išaiškino, kaip priklauso žuvų rūšinė sudėtis, biomasė, tankis nuo upių tipo bei biotopinės struktūros. Ištyrė kuojos populiacijos struktūrą ir produkciją skirtingo tipo Lietuvos upėse. Kolektyvinių leidinių: „Lietuvos retosios žuvys” (1992 m.); „Lietuvos raudonoji knyga” (1992 m.); „Ignalinos atominės elektrinės šaldomojo tvenkinio ekosistemos būklė pradiniu jos eksploatacijos periodu” (ser. “Šiluminė energetika ir aplinka”, t. 10, d. 2) (1993 m., rusų k.); Lietuvos žuvys” (d. 1 ir d. 2, 1998 m. vienas autorių.

Paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių. Skaitė mokslinius pranešimus Lenkijoje, Olandijoje, Austrijoje, Rusijoje ir kt. Dalyvavo keliose kompleksinėse mokslinėse ekspedicijose Rusijoje, o 1988 m. - kompleksinėje mokslinėje ekspedicijoje Mongolijoje. Koordinavo darbus Lietuvoje pagal tarptautinę UNESKO/MAB programą „Žuvys vidaus vandenų ekotonuose”. Aktyviai dalyvauja Lietuvos valstybinėje ekologinio monitoringo programoje. Yra šios programos konsultacinės komisijos ir Aplinkos apsaugos ministerijos žuvų išteklių naudojimo ir atkūrimo tarybos narys. Lietuvos hidrobiologų, Lietuvos ekologų d-jų narys, Lietuvos Raudonosios knygos komisijos narys, išrinktas Lietuvos hidroenergetikos darbų aplinkosaugos problemų nagrinėjimo komisijos nariu; Lietuvos lašišų išteklių atkūrimo ir apsaugos grupės ekspertas.

V. Kesminas yra knygos „Mažeikių rajono gyvūnijos atlasas" (2001 m.) vienas iš autorių. Knygai parašė apie rajono žuvis (p. 23 - 41).

Nuorodos