Antanina Girdenytė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

GIRDENYTĖ ANTANINA (g. 1874-06-25 Ketūnų k.), knygnešė.

1898 m. motina buvo mirusi, tėvas jokio turto neturėjo ir elgetavo. Ji pati mokėjo lietuviškai skaityti ir rašyti, vertėsi padieniais darbais ir gyveno Sedoje. Čia užsiiminėjo lietuviškų leidinių platinimu. 1898-07-16 Sedoje, tame name, kuriame gyveno A.Girdenytė, policija darė kratą. Namas priklausė siuvėjoms ir mezgėjoms A.Petrikaitei bei M.Malukaitei. Kambaryje rado 22 pavadinimų lietuviškų knygų; 5 knygos su nuplėštais antraštiniais lapais. Tarp knygų buvo ir antivyriausybinių. A. Girdenytė aiškino, kad knygas kaip palikimą gavusi iš Juozo Silkauskio ir yra įpareigota jas išdalyti elgetoms. 1900-03-29 caro paliepimu nubausta 7 dienų arešto Sedos valsčiaus daboklėje. Bausmę atliko nuo gegužės 4 d. Sedoje. Yra gyvenusi Sedoje.

Šaltiniai

  • Misius K. Draudžiamoji lietuvių spauda Sedos apylinkėse // Seda. – Vilnius, 1997. - P. 184.
  • Lietuviškos knygos platintojai Mažeikių rajone XIX a. antroje pusėje - XX a. pradžioje: [[Kraštotyrinis darbas]. - Mažeikių centrinė biblioteka, 1988. - P. 10.
  • Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864-1904. - V., 1994. - P. 134.
  • Kaluškevičius, B.; Misius, K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius, 2004. – P. 148.