Antanas Osteika

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

OSTEIKA ANTANAS (g. 1915-09-21 Mažeikiuose), Lietuvos kariuomenės karininkas.

1933-06-20 baigė Mažeikių gimnaziją, įstojo į VDU Medicinos fakulteto Medicinos skyrių. 1935-09-29 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1938-05-12 baigus karo mokyklą suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėstininkų pulką šaulių kuopos būrio vadu. 1939 m. įstojo į VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 5 pėstininkų pulko mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940-10-03 paskirtas Raudonosios Armijos šaulių pulko vado adjutantu. 1940-11-27 paskirtas Vilniaus pėstininkų mokyklos kariūnų būrio vadu. Kilus Vokietijos-SSRS karui iš Raudonosios Armijos pasitraukė. 1941 m. tarnavo 3 apsaugos batalione. Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.

Nuopelnai

  • 1937 m. - DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medalis.

Šaltiniai

  • Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1923 m. - V., 2006. - T. 6. - P. 23.